Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Omvårdnad måste med i kvalitetsregistren

Publicerad: 10 oktober 2007, 04:24

Det är dags att påbörja en systematisk insamling av omvårdnadens resultat i de olika landstingen, skriver Ingeborg Oléni.


Det är alldeles utmärkt att vårdens resultat i dag granskas och jämförs mellan olika huvudmän och vårdanordnare. Vi vet i dag att Sverige ligger långt framme med de nationella kvalitetsregistren med en rad diagnoser som databehandlas, för att få ut ett jämförelsematerial som visar nationella likheter/olikheter inom hälso- och sjukvård.

Men - det är i huvudsak medicinska behandlingsuppgifter som registreras och behandlas. Omvårdnadsinsatser, som av vissa forskare uppskattas till 60 procent, ingår inte i kvalitetsregistren. En situation som verkar mycket märklig. Är det inte dags att jämföra omvårdnadens kvalitet också nationellt och att det påbörjas en systematisk insamling av omvårdnadens resultat i de olika landstingen.

Det finns många intressanta och värdefulla variabler som skulle kunna registreras ute i vården och överföras till centrala kvalitetsregister för bearbetning och jämförande studier. Ett flertal av dessa indikatorer såsom bemötande, störd sömn, undernäring samt trygghet och säkerhet för att nämna några, har stor betydelse för patientens tillfrisknande.

Träffade för ett tag sedan en före detta patient som upplevde att ständiga störningar nattetid på vårdavdelningen gav henne ett mycket förlångsammat tillfrisknande, efter en omfattande operation. Hon fick sällan lugn och ro och tillfälle att sova. För henne var det helt överraskande att vårdmiljön var så hektisk. Detta helt enligt den kunskap som finns på området, hade hon förutom en god omvårdnad behövt lugn, ro och vila i högre omfattning än vad som erbjöds.

Sjukvårdsmiljön är i dag kravfylld och i flera avseenden hektisk. Korta vårdtider, avancerad sjukvård och ständiga byten av patienter ställer stora krav på vårdens personal också när det gäller den enskilda omvårdnaden. Att lägga in omvårdnadens olika delar i kvalitetsregistren för jämförande studier bidrar till ett tydliggörande av både medicin och omvårdnad. Detta skulle bli en tillgång både för uppföljning av sjukvården, samt när nya beslut fattas.

Detta borde vara en viktig fråga för något av nuvarande riksdagspartier – vilket?

Ingeborg Oléni

Ingeborg Oléni
är distriktssköterska och ledamot i landstingsfullmäktige i Halland för Sveriges pensionärers intresseparti, SPI.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev