Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Onkologiska kliniken kan inte utfärda examen”

Publicerad: 18 september 2015, 05:00

Den som genomgår utbildningen kommer inte att kunna tillgodoräkna sig den vid framtida specialist- eller masterstudier, skriver Ami Hommel.


I flera år har Svensk sjuksköterskeförening pekat på behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor. Socialstyrelsens årliga planeringsstöd visar att antalet specialist­utbildade sjuksköterskor minskar katastrofalt.

En avsaknad av strategisk planering på nationell nivå lockar fram hemmasnickrade utbildningar som inte är kvalitetssäkrade av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Exempelvis den förkortade specialistutbildning som onkologiska kliniken i Skåne tänker anordna.

Bristen på nationell planering äventyrar patientsäkerheten, ökar risken för en ojämlik vård samt kommer att leda till stora regionala skillnader gällande tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor.

Vården är en av samhällets mest kunskapsintensiva verksamheter. Den kräver hög kompetens. Trots detta anställs grundutbildade sjuksköterskor till högspecialiserad vård. I stället för att ge sjuksköterskor tjänstledigt för att läsa en specialistutbildning och därmed få rätt kompetens för uppdraget, så hittar arbetsgivaren på egna lösningar.

En specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot onkologi är en högskoleutbildning på avancerad nivå under ett år (60hp). Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen som ger sjuksköterskan rätt att titulera sig specialistsjuksköterska.

Skånes onkologiska klinik förordar en quick fix-lösning i stället för en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningen lurar sjuksköterskor in i en återvändsgränd. Den som genomgår utbildningen kommer inte att kunna tillgodoräkna sig den vid framtida specialist- eller masterstudier.

Sjuksköterskor låt er inte luras in i fällan

Svensk sjuksköterskeförening vill understryka att det är bra med fortbildning i verksamheten. Grundutbildade sjuksköterskor behöver fördjupad introduktion till den högspecialiserade vården. Risken är dock uppenbar att verksamheterna nöjer sig med detta.

Sjuksköterskor låt er inte luras in i fällan. Onkologiska kliniken i Skåne ger ingen förkortad specialistutbildning men ett bra introduktionsår.

AMI HOMMEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev