Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Önskas: Välfungerande primärvård

Publicerad: 16 januari 2015, 07:30

Karin Randstad och Anders Halling.

Karin Ranstad, doktorand, och Anders Halling, professor i allmänmedicin, debatterar primärvården och Lov.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Svenska landsting införde vårdval för ökat patientinflytande, privata vårdcentraler etablerades och 2010 kom lagen om vårdval, Lov. Riksrevisionen granskade Lov i en rapport som har debatterats, men flera frågor kvarstår.

1, Är det ekonomiskt att inte satsa på primärvård?

Studier har visat att det bara är vid ett fåtal svåra sjukdomar patienter totalt gör fler besök hos sjukhusspecialister än allmänläkare. Sjukhusvård kan undvikas med välfungerande primärvård.

2, Finns det tillräckligt med allmänläkare i svensk primärvård?

I USA minskade sjukligheten i befolkningen med ökat antal läkare i primärvården, men bara om dessa var allmänläkare. Svensk primärvård behöver allmänläkare med kontinuitet. Möjlighet att styra sitt eget dagliga arbete, arbeta med de patienter som har störst behov och med en rimlig arbetsbörda är en god början, krav på professionell utveckling är nödvändigt på sikt. Det är inte rimligt att det lönar sig att lämna sin fasta tjänst för att arbeta som hyrläkare.

3, Vad betyder ägande i svensk primärvård?

Ägarskap har betydelse för drivkrafterna bakom vård­cent­ralernas patientarbete. Det kan också ha betydelse när upplevelsen av kvalitet bedöms och resurser fördelas. Lov innebar lagstiftad etableringsfrihet och likabehandling av alla vårdgivare, men privat företagande kan finnas utan etableringsfrihet och likabehandlingen innebär att landstingens vårdcentraler konkurrensutsätts bundna av lagen om offentlig upphandling.

2, Ger Lov tillräckliga möjligheter att styra primärvården?

Lov visar på konflikten mellan behov och efterfrågan. Mellan kontinuitet och tillgänglighet finns en annan konflikt. Lov skulle kunna ändras för att premiera behov och kontinuitet. Jämför med dansk primärvård, där engagerade privata allmänläkare på en reglerad marknad trivs och stannar hos sina patienter.

5, Vad säger forskningen om primärvård?

Samlad internationell forskning visar att välfungerande primärvård är lönsam. Välfungerande primärvård ska vara fokuserad på person, inte enskilda sjukdomar, med kontinuitet. Där ska man söka vård i första hand och mötas av bred kompetens, brett utbud och förmåga att samordna vård. Sverige är inte särskilt primärvårdsvänligt jämfört med andra EU-länder. Styrning med riktlinjer och vårdprogram fungerar bra när patienter har enstaka sjukdomar. Ju fler sjukdomar patienterna har, ju svårare blir det att förutsäga effekten av en enskild medicinsk åtgärd. Det blir allt viktigare att individualisera vården och svårare att hitta enkla mått på kvalitet och resursbehov.

Sverige behöver välfungerande primärvård nu. Primärvården behöver styras mot att prioritera personfokuserad vård med kontinuitet, första linjens vård, brett utbud och samordning av vård. Debatt behövs om vilka resurser som krävs.

Svensk primärvård är i kris. Vem som äger vårdcentralen är mindre intressant än vad det leder till, så länge resurserna används för vården av patienter, kompetensutveckling och rimlig arbetsmiljö på vårdcentralerna.

Fler allmänläkare behövs i en välfungerande svensk primärvård. Så vad behövs för att få svenska allmänläkare att stanna kvar i primärvården?

Styrningen av svensk sjukvård kan förändras så att svenskarna får veta vad välfungerande primärvård kan betyda för dem. Regering och riksdag kan gemensamt och uthålligt förändra lagstiftningen, inklusive Lov, baserat på forskning och primärvårdens bästa, nu när vi vet att det är personfokuserad vård över tid, första linjens vård, brett utbud och koordination av vård som är framgångsfaktorer.

Karin Ranstad, doktorand i allmänmedicin vid Lunds universitet, allmänläkare.

Anders Halling, professor i allmänmedicin vid Syddansk universitet i Odense, allmänläkare.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev