Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Orimliga skillnader i väntan på njure”

Publicerad: 3 mars 2017, 06:00

Man får vänta dubbelt så länge på en njurtransplantation från en avliden donator om man bor i Skåne som i Stock­holms­regionen. Ett förändrat system för solidarisk fördelning av donerade njurar krävs för att skapa jämlik vård oavsett bostadsort, skriver Njurförbundet i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Region SkåneStockholms läns landstingVästra GötalandsregionenRegion UppsalaTransplantationGabriel Wikström

Under 2016 genomfördes 185 organdonationer i Sverige, en glädjande ökning och ”all time high”. Trots detta är dock efterfrågan på donerade organ fortfarande större än tillgången, vilket innebär långa väntetider för svårt sjuka patienter. Njursjuka överlever tack vare dialys. En njurtransplantation skapar en mer normal livssituation och bättre livskvalitet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är njurtransplantation en av de mest kostnadseffektiva behandlingsformerna inom sjukvården.

Ansträngningar görs hela tiden för att öka tillgången på donerade organ, bland annat genom opinions­bildning. Nuvarande lagstiftning och ett otydligt regelverk samt brister inom sjuk­vårds­huvud­männens organisation utgör de största hindren för organ­donation.

För drygt ett år sedan avslutades Donationsutredningen (SOU 2015:98), som i höst väntas resultera i en proposition till riksdagen som förhoppningsvis innehåller åtgärder som ökar antalet organdonationer.

Förutom att det råder brist på donerade njurar, är det tyvärr dessutom också stora skillnader i väntetider mellan olika regioner i landet. I Sverige utförs njurtransplantationer vid fyra enheter: i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Som framgår av diagrammet ovan från Svenskt njur­register är medianväntetiden för patienter som tillhör Malmös upptagningsområde mer än dubbelt så lång som för patienter i Stockholmsregionen. Det tar nästan tre år innan 75 procent av Malmöpatienterna har fått en njure, jämfört med mindre än 1,5 år för motsvarande andel i Stockholm.

I den allmänna strävan att skapa en jämlik vård frågar man sig hur denna orättvisa kan fortgå? Varför går inte de donerade njurarna i första hand till de patienter i landet som väntat längst?

Av historiska skäl har vi i Sverige ett otidsenligt system för hur donerade njurar fördelas.

Av historiska skäl har vi i Sverige ett otidsenligt system för hur donerade njurar fördelas. Sverige är indelat i fyra områden som ska vara självförsörjande på organ till patienterna som bor i just det området. Varje transplantationsenhet har en egen väntelista. Det här är ursprungligen en muntlig överenskommelse, som gjordes någon gång på 1960-talet. Ingen har sedan dess vågat eller velat ändra på detta. Eftersom det råder oacceptabla skillnader beträffande donerade organ mellan sjukvårdshuvudmännen är det en naturlig följd att det även uppstår skillnader i väntetider mellan transplantationsenheterna.

Njurförbundet kräver åtgärder som snarast utjämnar de orimliga skillnaderna i väntetider. Hur detta ska organiseras i praktiken måste omgående utredas, men lösningen måste bygga på en mer solidarisk fördelning av de donerade njurarna i landet.

Om man inte inom samarbetet i SKL kan enas om en lösning måste en statlig styrning komma till stånd. Tyvärr har frågan om organfördelning inte ingått i Donationsutredningens uppdrag. Njurförbundet vill därför att folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i kommande regeringsförslag uppmärksammar hur den nationella fördelningen av njurar från avlidna donatorer ska ske enligt principen om jämlik vård.

HÅKAN HEDMAN

Dela artikeln: