Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Överoptimistiskt underlag från Apoteksgruppen

Publicerad: 3 augusti 2009, 08:21

Apoteksgruppen undervärderar de ekonomiska risker som småföretagare kommer ställas inför på den nya marknaden, skriver Johan Olofsson, entreprenörsombud på Apotekarsällskapet.


Apotekarsällskapet är positiva till apoteksomregleringen som kommer att ge kunderna förbättrade valmöjligheter och samtidigt innebära en drivkraft för att utveckla apoteksverksamheten, att stimulera professionellt ställningstagande och stärka apotekens position som en naturlig samarbetspartner i vårdkedjan.

Men det är otroligt viktigt att småföretagarna, som i en strävan att förverkliga professionella drömmar måste ta betydande privatekonomiska risker, kan göra sina bedömningar utifrån en saklig och realistisk information.

Den 1 juli omreglerades apoteksmarknaden och försäljningsprocessen för apoteksklustren är nu inledd. Efter en granskning känner Apotekarsällskapet stor oro för att Apoteksgruppens information till småföretagarna andas för stor optimism och befarar att de viktigaste riskparametrarna på den nya marknaden inte tagits på tillräckligt stort allvar.

Framför allt har en för stark korrelation gjorts i uppskattningarna för lönsamheten mellan monopolsituationen och morgondagens konkurrensutsatta. Resultatrapporterna från befintliga ej konkurrensutsatta apotek, vilka är tänkta att utgöra grunden för småföretagarnas bedömningar, utgår från nuvarande resultat där man sedan har inkluderat den framtida, dock högst osäkra, möjligheten till ökad lönsamhet.

I Apoteksgruppens informationsmaterial anger man att försäljningen på de svenska apoteken i genomsnitt ökat med 4,9 procent sedan 1999. Det står även att apoteksmarginalen nu höjts från 16,6 procent till 18,2 procent på förskrivna läkemedel. I Sverige har vi idag ett apotek per 10 000 invånare när det i Europa motsvarar ett per 5 000 invånare. Budskapet är att vi nu släpper ett monopol som funnits sedan 1971 vilket innebär stora möjligheter.

Framtidens marknad skiljer sig mycket från monopolets och Apotekarsällskapet anser att man inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till den kraftigt ökade konkurrensen och de troliga intäktsförlusterna inom den viktiga egenvården. Det finns en uppenbar risk för överetablering, särskilt inom Stockholmsområdet, och att apotekens försäljningsvärde överskattas. Att nästan inga småföretagare har modet och erfarenheten att helt själva, utan hjälp från entreprenörskluster, etablera en apoteksverksamhet kommer att bidra till risken för budgivning och överpriser. Småföretagare riskerar att bedöma utskickade resultatberäkningar med positiva trender som definitiva och Apotekarsällskapet vill därför poängtera värdet av att själv göra en noggrann kritisk utvärdering.

Risk för överetablering.  Många nyetableringar kommer att ske i Sverige. Celesio har meddelat att man tänker starta upp ca 100 helt nya apotek, Åhlens kommer troligtvis att öppna pilotapotek med möjligheter till snabb ytterligare expansion, KD kommer att samarbeta med KF/Coop och Apoteket AB har indikerat en vilja att nyetablera så snart det är möjligt. Med andra ord, en betydande risk för överetablering av apotek i ett ersättningssystem där de stora aktörerna har ett försprång.

Osäker lönsamhet på förskrivna läkemedel.  Apotekarsällskapet ser en allvarlig risk att man har överskattat apotekens lönsamhet. Man har utgått från dagens apotek och lagt till en teoretisk ökad marginal på förskrivna läkemedel, som inte är garanterad att i praktiken bli vad man trott. Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till att det enskilda apoteket löper stor risk att förlora volym pga av ökad konkurrens. Receptaffären går idag på ca plus minus noll.

Receptfria läkemedel i den dagliga varuhandeln. En mycket omfattande lista har föreslagits av Läkemedelsverket för vilka receptfria läkemedel som kan bli aktuella för försäljning i daglig varuhandel. Denna kan man ha professionella åsikter om när man relaterar till patientsäkerhet, men även ur ett ekonomiskt perspektiv är detta högst väsentligt. Det receptfria sortimentet och handelsvarorna är det som dagens apotek får absolut störst intäkter från. När nu ICA, Statoil och 7-eleven med flera kommer att sälja dessa varor så kommer detta innebära ett stort hot för apotekens totala vinstpotential, något som Apoteksgruppen nämner som en teoretisk möjlighet, men inte tillräckligt kraftigt tydliggör.

Begränsad flexibilitet i ägandeskapet.  Småföretagarna bör även ta hänsyn till att de inte kan äga Apoteksgruppens apotek fullt ut när de lägger sina bud. Det kommer inledningsvis därför att finnas en viss central styrning. Troligtvis gäller det under de första åren, men det finns inga garantier för hur det blir senare. Särskild oro finns om det blir politiskt maktskifte. Det har heller inte framgått tydligt om man kan välja att utnyttja endast självvalda stödfunktioner eller om man behöver köpa alla. Apoteksgruppen har meddelat att overheadkostnaden inte kommer överstiga vad Apoteket AB idag har på ca 4,5 procent. Med tanke på den mycket stora centralorganisation som Apoteket AB haft, kan man tycka att kostnaden bör vara betydligt lägre. Man bör även poängtera att trots en generellt sett hög omsättning så genererade apoteksverksamheten under monopoltiden inte en särskilt hög avkastning.

Vertikal integration.  Ett annat ekonomiskt hot för småföretagarna är att enkanalsdistributionen försvinner. De stora apotekskedjorna kommer inom en snar framtid att ha en grossistfunktion och distribuera ut till sina egna led, så kallad vertikal integration. Småföretagarna bör därför fundera på om de klarar av en framtida situation där de stora aktörernas egna apotek kommer att erbjudas mer förmånliga avtal än vad de själva kan få.

Driftskostnader större i Sverige.  Vad gäller jämförelserna med Europa där man diskuterar kundunderlag för lönsamhet etc ska man vara medveten om att det finns stora skillnader. I Europa har apoteken i regel 1           –  3 farmacevter och en generellt sett mindre storlek. I Sverige är apoteken stora, både till yta och också personaltäthet. Köper man ett befintligt apotek kan den övertagna stora personaluppsättningen med dess kostnader inte jämföras med övriga Europa. Lokalen måste för övrigt i Sverige ha ett personalrum, handikapptoaletter, en kvalitativt sätt bättre och mer omfattande lokalplanering för verksamheten vad gäller lager, spädningsutrymmen, narkotikaförvaring etcetera. Dessutom är svenska apotekskunder vana vid att i princip allt ska finnas hemma på lager och har en begränsad tolerans för beställningar, vilket innebär större lagerkostnader än på många marknader i Europa. Därför är svenska apoteks ”kostnadskostym” betydligt större jämfört med en intäktsmotsvarande verksamhet i exempelvis Storbritannien.

Våga gärna ta steget, men gör det efter en bedömning där ni tagit hänsyn till rätt parametrar!

Johan Olofsson
är entreprenörsombud, Apotekarsällskapet.

Johan Olofsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev