Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patentskyddet är en förutsättning för framsteg”

Det är högst oroväckande att en majoritet i Europaparlamentet ställt sig bakom krav på att häva patentskyddet för vaccin mot covid-19, anser Jessica Polfjärd (M).

Publicerad: 7 juli 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.

Foto: Fredrik Wennerlund


Ämnen i artikeln:

CovidvaccinCovid-19LäkemedelLäkemedelsföretagModeraterna

Pandemin har satt enorm press på folkhälsan i Europa. Vissa saker har fungerat bra och en hel del har fungerat sämre. Det går emellertid inte att komma ifrån att den forskande läkemedelsindustrin har bidragit med mycket gott, inte minst vad gäller att rädda människoliv och ge oss en chans att faktiskt öppna upp våra samhällen. Med den nya europeiska strategin för läkemedel finns goda möjligheter att dra lärdomar från de brister och styrkor vi sett under pandemin.

Europaparlamentet arbetar just nu med sitt inspel till den nya strategin för läkemedel, som presenterades av EU-kommissionen förra året. Strategin kommer i praktiken att sätta ramarna för den kommande översynen av de regelverk som styr den europeiska läkemedelsmarknaden.

Läs mer: Ny positiv fas 3-studie för proteinbaserat vaccin 

Ett par utmaningar är särskilt angelägna att ta tag i.

Ett uppmärksammat problem är bristen på läkemedel. Pandemin har visat att tillgång till läkemedel och medicinsk utrustning är en förutsättning för folkhälsan och en välfungerande sjukvård. Det är därför oroande att brister i sjukvården blir allt vanligare. I alla EU:s medlemsländer har brister rapporterats under det senaste året. Det handlar, till skillnad från vad många vänster ut i politiken tror, mindre om patent och mer om andra regleringar som försenar och fördyrar läkemedel.

En annan av de riktigt stora utmaningarna vi står inför är antibiotikaresistensen, AMR, som uppstår när bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika. Om vi inte lyckas vända utvecklingen riskerar vi att hamna i en situation där även relativt enkla kirurgiska ingrepp och sjukdomar kan bli livshotande. Redan i dag mister runt 33 000 människor varje år livet inom EU till följd av resistenta bakterier. 

För att hantera dessa frågor behöver vi dra lärdomar av de brister vi sett under pandemin.

För att motverka bristen på läkemedel behöver vi stärka samordningen inom EU och effektivisera informationsutbytet mellan medlemsländerna. En bättre förståelse av hur marknaden för läkemedel faktiskt ser ut är en förutsättning för att kunna förbättra situationen. 

Här kan EU:s institutioner, och framförallt den europeiska läkemedelsmyndigheten, spela en viktig samordnande roll. Därför arbetar vi för närvarande med förslag om att stärka mandaten för dessa myndigheter, så att de har rätt förutsättningar för att bedriva den verksamheten.

Vi behöver också säkerställa en fungerande inre marknad för läkemedel. Det kräver ett tydligt arbete mot alla former av handelshinder – något som vi tyvärr sett allt för mycket av under pandemin. Det är även angeläget att se över hur sårbara våra produktionskedjor kan vara. En regelförenkling som jag har arbetat för under en längre tid i såväl Sverige som i EU är elektroniska bipacksedlar. I en tid då allt fler av våra svar kan hittas på internet borde även information om läkemedel flyttas dit – vilket är en enkel förändring som skulle göra läkemedel mer tillgängliga och med lägre priser. 

Samtidigt som vi drar lärdomar från de brister vi sett under pandemin behöver vi komma ihåg att det även har skett enorma framgångar. Det är värt att komma ihåg att vi på ett år fått fram vacciner mot viruset – processer som vanligtvis tar flera år om inte decennier. Det kan vi ta med oss i arbetet mot framtida hälsohot.

För att göra det behöver vi skapa rätt förutsättningar för en välmående och konkurrenskraftig europeisk läkemedelsindustri som skapar jobb, gör vetenskapliga framsteg, och tar fram nya effektiva produkter. För att lyckas med det måste vi också bevara den kompetens som finns inom EU och främja forskning och innovation inom den europeiska hälsosektorn.

Därför är det högst oroväckande att en majoritet i Europaparlamentet nu har ställt sig bakom krav på att häva patentskyddet för vaccin mot covid-19. Det är en position som Moderaterna i Europaparlamentet markerat kraftigt emot. Patentskyddet är en förutsättning för framsteg inom läkemedelsforskningen och något som Moderaterna alltid kommer att försvara. 

Slutligen driver vi på för ett effektivt och säkert regelverk. Bland annat var Moderaterna ansvariga för att driva igenom ett undantag så att GMO-baserade läkemedel och vaccin mot covid-19 skulle kunna utvärderas snabbare.

Den nya strategin är en unik möjlighet att stärka den europeiska läkemedelsmarknaden. Moderaterna driver på för ett ramverk som främjar europeisk samordning, välkomnar innovation och värnar den europeiska läkemedelsindustrins konkurrenskraft. Det är, till syvende och sist, en livsviktig fråga.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev