Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patienten ska utföra sista handlingen”

Publicerad: 8 februari 2017, 06:00

Foto: Thinkstock

Utan stora lagändringar kan dödshjälp in­föras i den svenska sjukvården, skriver professor emeritus Stellan Welin i en replik på en tidigare debattartikel.


Det rör på sig på dödshjälpsfronten. Statens medicinsk-etiska råd har nyligen anordnat ett seminarium om dödshjälp (kallat ”självvalt livsslut” av Smer) och Svenska läkaresällskapet hade för ett par dagar sedan ett öppet möte om dödshjälp. Det pågick en längre diskussion om dödshjälp i Läkartidningen initierad av Staffan Bergström, PC Jersild med flera, vilken föranledde många inlägg både för och emot.

Professorn, läkaren och tidigare ordförande i Läkare­säll­skapets etikdelegation Ingemar Engström öppnade en ny debatt, när han den 28 januari i Svenska Dagbladet skrev att läkarkåren borde sluta motarbeta dödshjälp (kallat ”assisterat döende”). Ingemar Engström skriver mot bakgrund av en egen all­varlig sjukdom, som fått honom att ändra uppfattning. Han förespråkar numera dödshjälp enligt Oregon­modellen. I ett svar från Läkaresällskapet och dess etikdelegation skriver de att ”Svenska läkare­säll­skapets nuvarande hållning innebär varken motstånd eller medhåll.” Där­emot stretar Läkarförbundet emot i ett senare tillägg.

Allt detta tycker uppenbarligen överläkaren Lars Breimer illa om. I en debattartikel i Dagens Medi­cin nr 5/17 skriver han att ”Eutanasi går knappast ihop med läkaretiken”. Han hänvisar till det nazistiska ”eutanasiprogrammet”, där tusentals sjuka och handikappade mördades av sina vårdare och läkare, något som med rätta bör fördömas.

Sedan gör Breimer ett hopp i tid och logik till dagens dödshjälpsdiskussion. I hastigheten glömmer han den viktiga distinktionen mellan svårt sjuka och lidande patienter som vill få hjälp att dö – och alltså själva vill detta! – och de tusentals som mördades av nazisterna fast de kunde levt vidare och ville leva. Han undrar varför dödshjälpsförespråkarna inte lägger mer energi på att förbättra den palliativa vården i stället. Det finns absolut ingen motsättning. Det är klart att den palliativa vårdens brister och bristande tillgänglighet måste åtgärdas. Döende människor ska inte behöva lida.

Dödshjälp motiveras på samma sätt.

Vidare oroar sig Breimer för att läkarna kommer i en omöjlig sits. Hur ska de veta när det är dags? Den enkla lösningen är naturligtvis att detta får patienten avgöra. Det ska vara patienten själv som utför den sista handlingen.

Föreningen Rätten till en värdig död, RTVD, förespråkar en variant av Oregonmodellen. I en skrivelse till folkhälsominister Gabriel Wikström (S) föreslår RTVD att Sverige bör utreda möjligen att införa dödshjälp i den svenska sjukvården. En patient ska kunna få ett dödande medel utskrivet av läkare efter noggrann kontroll. Patienten tar själv medlet om hen vill – eller avstår och dör på ”vanligt sätt”. Följande ska vara uppfyllt:

1. Det är personens egen vilja.

2. Personen är beslutskapabel, det vill säga har förmåga att förstå information och fatta beslut.

Dessutom ska minst ett av 3) eller 4) vara uppfyllt.

3. Patienten lider av en obotlig sjukdom med endast kort förväntad överlevnadstid.

4. Patienten lider av en progressiv, obotlig sjukdom och har ett svårt pågående eller förväntat mycket svårt lidande, som hen inte vill genomgå (ALS är ett exempel).

Precis som med abort kommer dödshjälp att bli en rättighet och en möjlighet.

RTVD tror att det är en stor fördel att det är patienten själv som utför den sista handlingen som i Oregonmodellen. Att hjälpa någon att dö på detta sätt är nämligen inte kriminellt i Sverige, men legitimerad sjukvårdspersonal som hjälper till riskerar att bli av med legitimationen. Vi menar att det är den sjuka patienten som ska initiera och ha rätt att kräva att få ett dödande medel utskrivet – om villkoren är uppfyllda. Det är precis så med abort: det är kvinnan som bestämmer om abort – om tidsgränserna är uppfyllda. Ingen är tvingad.

Utan stora lagändringar kan alltså dödshjälp in­föras i den svenska sjukvården under förutsättning att patienten själv utför den sista handlingen. Här har både regering, riksdag och även Socialstyrelsen en stor roll att fylla.

Det är dags att handla. Läkaresällskapet mot­sätter sig det inte och patienterna skulle välkomna det. Precis som med abort kommer dödshjälp att bli en rättighet och en möjlighet. Det är den sjuka själv som bestämmer om möjligheten ska utnyttjas. Ingen tvingas till dödshjälp, lika lite som kvinnor tvingas till abort.

Relaterat material

”Eutanasins sluttande plan är knappast förenlig med läkaretiken”

STELLAN WELIN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev