Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patienten ska vara trygg med sin egen journal”

Publicerad: 19 oktober 2015, 14:30

Det är inte sammanhållen journalföring som är problemet, det är tillämpningen som behöver stramas upp, skriver Daniel Forslund i en replik.


Patientjournalens betydelse kan svårligen överskattas. Varje enskild patient måste kunna känna sig trygg med att livsviktig information finns tillgänglig. Mitt mål är att digitaliseringen ska stärka såväl integritet och delaktighet som kvalitet och patientsäkerhet.

I Sverige är i princip alla patientjournaler sedan många år helt digitaliserade. Medborgarna utgår redan från att sammanhållen journalföring existerar. Det är värt att notera att över 70 procent av befolkningen redan 2005, när förslaget till ny patientdatalag utarbetades, trodde att vårdpersonal alltid har elektronisk tillgång till relevant vårdhistorik från alla vårdgivare.

Möjligheten till sammanhållen journalföring skapades utifrån starka önskemål från både vårdpersonal och patientorganisationer, och omfattande informationsinsatser gjordes både nationellt och regionalt inför och efter den nya patientdatalagens införande. Det ansågs orimligt att livsviktig vårdhistorik enbart kunde skickas på papper, med bud eller fax. Dåtidens sekretesspärrar fördröjde och försvårade vård och behandling.

Samtidigt finns berättigade frågor kring integritet och informationssäkerhet. Journalintrång och läckage beror ibland på tekniken, men oftare den mänskliga faktorn. Det är inte sammanhållen journalföring som är problemet, det är tillämpningen som behöver stramas upp.

Spärrarna ska vara bara kunna brytas i de akuta fall som lagen föreskriver

Vårdens digitalisering kräver skarpa regler och tydliga investeringar för integritet, dataskydd och informationssäkerhet. 3R-samarbetet för framtidens vårdinformationsmiljö är av största betydelse för informationssäkerheten. Strikt behörighetskontroll, ökat säkerhetsmedvetande och underlättad insyn och påverkan för patienten kring den egna informationen är grundläggande.

Sammanhållen journalföring förutsätter att vi snarast skärper skyddet för patientens medicinska information. I Stockholms läns landsting har vi exempelvis nyligen fattat beslut om att stärka förmågan att identifiera onormala beteenden och avvikelser i it-systemen och utarbetar nu ett nytt program för informationssäkerhet.

För oss liberaler är det självklart att jag som individ ska kunna styra hur informationen om mig själv används, med mycket stort inflytande över vem som får tillgång till vad och när. Spärrarna ska vara bara kunna brytas i de akuta fall som lagen föreskriver.

Informationssäkerhet har alltför länge setts som ett störande moment, men med våra satsningar på nya vårdinformationssystem kan vi säkerställa att det blir en integrerad del av en modern sjukvård.

Relaterat material

”Vill vi verkligen bidra till att avskaffa journalsekretessen?”

DANIEL FORSLUND

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev