Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Patientens behov står i centrum för vården inom Tiohundra AB

Publicerad: 24 oktober 2007, 05:00

REPLIK Misslyckandet för gemensamma nämnder gäller inte i Norrtälje, skriver Lars Skoglund.


Ämnen i artikeln:

Tiohundra

Gemensamma nämnder är inget som slagit igenom i Sverige, men i Norrtälje görs detta tillsammans med andra radikala förtecken.

I Dagens Medicin nr 40/07 presenterades en sammanfattning av hur möjligheterna med gemensamma nämnder utfallit. Detta gav dels bilden av att få och begränsade försök genomförts, dels att dessa inte varit framgångsrika. Detta stämmer säkert på Sverige som helhet med knappast på Norrtälje där Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun dels bildat gemensam nämnd för all sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna, dels samlat all egenregi (akutsjukhuset, primärvården och äldre- och handikappomsorgen) i ett gemensamägt aktiebolag.

Denna satsning som är unik för Sverige har nu efter ett och ett halvt år i drift fått sin första uppföljning av Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljningen rekommenderas för genom­läsning.

 Grundfundamentet bakom Tiohundra i Norrtälje kan sammanfattas med ett ord: kundorientering, det vill säga att etablera vård- och omsorgs­processer som bättre svarar mot kundens samlade behov. I dag görs många bra vårdinsatser men de hänger inte samman tillräckligt bra för att möta patienternas samlade behov.

Detta är naturligtvis inte något som sker över en natt, men redan nu kan vi konstatera att den nya integrerade verksam­heten i vårdbolaget Tiohundra AB bland annat resulterat i minskade behov och konsumtion av psykiatrisk slutenvård. Mycket tyder på att samma utveckling kommer att uppnås inom den somatiska sjukvården.

Målet är att åstadkomma avsevärt förbättrade effekter för såväl våra kunder (patienterna, omsorgstagarna, eleverna i skolhälsovården med flera) som för ägarna, i form av mer valuta för de insatta skattepengarna.

De målgrupper som vi ser störst möjligheter att erbjuda effektivare vårdinsatser för är: äldre personer med omfattande vårdbehov, barn och ungdomar, samt personer med psykiatriska vårdbehov, det vill säga grupper som sammantaget utgör en stor och kostnadskrävande del av svensk sjukvård och omsorg.

Noteras kan att många av våra framgångsrika privata vårdföretag inom sjukvård och omsorg visat stort intresse för Tiohundra som bland annat annat resulterat i ett samarbetsavtal med Capio diagnostik kring radiologin vid Norrtälje sjukhus.

Lars Skoglund

Lars Skoglund
 är vd i Tiohundra AB.

DAGENS MEDICIN SVARAR:

Viktigt lyfta fram lyckade projekt
 I Dagens Medicins artikel var slutsatsen att de flesta försök med gemensamma nämnder för kommuner och landsting har misslyckats. Tyvärr. Ett av få genomgripande och lyckade projekt är faktiskt Tiohundra AB i Norrtälje. Svårigheterna på andra håll visar att de organisationsgränser som orsakat så många problem också är mentala. Därför är det viktigt att lyfta fram Tiohundra i Norrtälje, som ett lovande exempel inför framtidens vårdorganisation.
Per Gunnar Holmgren, chefredaktör

Ämnen i artikeln:

Tiohundra

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev