Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patientens röst är värdefull kunskap”

Publicerad: 17 juli 2017, 05:27

Maria Arman och Arne Rehnsfeldt

Ifrågasättandet av värderingar i en kursbok för sjuksköterskor där vi är medförfattare är oklart beskrivet, skriver Maria Arman och Arne Rehnsfeldt i en replik.


Vad vill Anton Pilotti och Mats Reimer i sitt debattinlägg egentligen säga med sitt debattinlägg? Är syftet att allmänt kritisera eller finns det också ett uppskattande anslag? De anser att det mesta i boken är intressant och relevant. De håller med om vikten av inkludering av patienten. De tycker kunskap om vårdkultur är intressant och att ekologiskt vårdande har en poäng, dock inte i förhållande till mat. Att författarna till debattinlägget anser livsvärldsperspektivet med dess filosofiska grunder som svårt att greppa är klart, men därifrån till att döma hela boken är steget väl långt. Och vad har det med värderingar att göra?

Den vårdvetenskapliga forskning som boken bygger på kommer främst från patienter och deras närstående som gett forskarna sina erfarenheter av lidande, hälsa, möten och behandling i samband med sjukdomar och vård. När människan blir patient blir hon beroende och sårbar, vilket är universella fenomen som gör att människor vårdar varandra.

Vårdvetenskap bygger på det relationella och existentiella i vården och innebär väsentlig kunskap som tillsammans med medicinsk kunskap och praktiska färdigheter ger möjlighet att erbjuda god patientnära vård. Den humanistiskt och filosofiskt inspirerade vårdvetenskapen ger vårdare en kunskaps- och värdegrund för att se och möta människors behov i sjukdom och lidande och kan bidra till hälsa.

Kan det i stället vara bristen på sådan kunskap som gör att sjuksköterskor väljer att sluta i vården? Är det så att vårdvetenskap uppfattas som kravfyllt eller till och med skapar skuld om det inte blivit integrerat i det professionella förhållningssättet.

Vår ambition med boken är att ge sjuksköterskor i grundutbildning en stabil teoretisk grund av vårdvetenskap som de kan utveckla till kliniskt expertkunnande i konsten att vårda människor. Omsorg och medkänsla kan verka provocerande men för patienten som är i vårdens händer är behovet att bli sedd och mött som medmänniska livsviktigt.

Maria Arman, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet
Arne Rehnsfeldt, professor i omsorgsvetenskap, Høgskolen på Vestlandet, Norge

Relaterat material

”Tveksamma värderingar i sjuksköterskors kurslitteratur”

MARIA ARMAN OCH ARNE REHNSFELDT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev