torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Patientens ställning gentemot sjukvården måste bli starkare

Publicerad: 15 november 2006, 06:03

HSAN:s ansvarsområde måste breddas så att fler ärenden blir föremål för prövning. Dessutom bör patientnämnderna få gå vidare med ärenden som i dag inte prövas, skriver Erling Alriksson (c).


Det finns i dag regler som ska stärka patientens ställning när det gått snett i kontakter med eller vid behandling av sjukvård och tandvård. Sålunda finns det en patientförsäkring som handlägger cirka 10 000 ärenden per år. Den fungerar bra, med undantaget att beloppen som betalas ut ofta är blygsamma.

Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd,  HSAN  , får in cirka 4 000 ärenden. Av dem blir bara 3 procent föremål för någon form av åtgärd. Dessa 3 procent är i de allra flesta fall översända från Socialstyrelsen.

Alla övriga ärenden blir inte föremål för någon åtgärd, trots att det i många fall är uppenbart att vården har felat. När man diskuterar frågan med Socialstyrelsens representanter, svarar de att  HSAN  enbart är ett organ för att ta bort olämpliga personer inom sjukvården.

3 procent av 4 000 ärenden är cirka 120 ärenden. Cirka 3 900 ärenden blir föremål för mycket smal prövning, trots att det i många fall i högsta grad är motiverat att pröva ärendena mycket bredare.

Inom landsting och kommun säger reglerna att det ska finnas en patientnämnd som ska handlägga klagomål inom landstingssjukvården och -tandvården respektive kommunal sjukvård. Rent praktiskt har många kommuner givit respektive landsting i uppdrag att handlägga samtliga dessa klagomål. Antalet ärenden som patientnämnderna handlägger är cirka 23 000 per år. Den stora mängden ärenden handhas alltså av patientnämnderna.

Patientnämndernas uppdrag är att vara en förmedlande länk mellan sjukvården och patienten. Det är ett viktigt uppdrag och fungerar oftast mycket bra, men i 2 till 3 procen av fallen fungerar det dåligt.

Vill patienten inte gå vidare med ärendet, även om det är mycket allvarligt och absolut borde utredas och prövas, kan patientnämnden inget göra. För patientnämnderna är det frustrerande att inte kunna göra något i dessa allvarliga ärenden, som ofta rör liv eller död

Det är angeläget att det nuvarande regelverket blir föremål för översyn.  HSAN  :s ansvarsområde bör breddas så att de 3 900 ärendena blir föremål för en mer bred och detaljerad prövning. Vidare bör patientnämnderna ha möjlighet att gå vidare med de 2 till 3 procent av ärendena som i dag inte blir föremål för prövning.

Det är mycket angeläget att denna översyn blir genomförd, dels för att stärka patientens ställning, dels för att det finns ett stort förtroende från allmänhetens sida både för patientnämnderna och för  HSAN  , som det inte finns möjlighet att leva upp till med nuvarande regelverk.

Erling Alriksson

Erling Alriksson
är  centerpartist och avgående ordförande i patientnämnden i Göteborgsregionen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev