söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patientlagen lyckas inte sätta patienten i centrum”

Publicerad: 31 maj 2017, 05:00

Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson

Patientens faktiska ställning har inte förbättrats. Den har i vissa fall till och med blivit sämre, skriver Neuroförbundet på den internationella ms-dagen.

Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalysMultipel skleros

I dag den 31 maj är det internationella ms-dagen, då vi uppmärksammar sjukdomen ms och dem som drabbats av den.Temat i år är livskvalitet. Och de senaste åren har livskvaliteten för många patienter med ms ökat markant tack vare ny forskning och nya behandlingar. Men trots att det finns bra behandlingar är det många som inte får den vård de har rätt till och många som upplever att deras röster inte blir hörda.

För två år sedan trädde patientlagen i kraft, med syftet att stärka patientens ställning i vården. Kort sagt: Att sätta patienten i centrum. Men frågan är om patientlagen fungerar så som den var tänkt att göra. Mycket pekar på motsatsen.

En rapport som Neuroförbundet nyligen tagit fram i samarbete med läkemedelsföretaget Merck visar att endast 2 procent av förbundets medlemmar med neurologisk diagnos blev informerade om lagen vid sitt senaste vårdbesök. Om patienter känner sig missnöjda med sin behandling, ger patientlagen dem rätt att byta behandling om det är befogat. Men även här är det många som inte nås av information om dessa rättigheter. Och bland dem som har uttryckt att de vill byta behandling visar vår rapport att det är en tredjedel som inte får sin önskan uppfylld.

Det här är skrämmande siffror.

Det här är skrämmande siffror som pekar på att patientlagens funktion i praktiken är långt ifrån den vision politikerna hade när den antogs. Trots att lagen syftar till att stärka patientens ställning visar rapporten att patienterna fortfarande måste jaga sin egen vård.

Men det är inte bara patienterna som har låg kunskap om patientlagen. En undersökning riktad mot vårdpersonal visar att 77 procent tycker att de har för lite kunskap om lagen och inte har fått någon utbildning i hur de ska informera patienter.

I mars presenterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sin granskning av patientlagen. Den visar att patientens faktiska ställning inte har förbättrats. Den har i vissa fall till och med blivit sämre, främst inom områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.

Vården måste utgå från ett vårdtagarperspektiv, och patientlagen är en viktig del i att sätta patienten i centrum. Men nu när fakta från flera håll visar att den inte fått den effekt man har hoppats på, är det viktigt att vi tillsammans jobbar för att få patientlagen att fungera. Nu måste kännedomen och kunskapen om patientlagen öka både hos patienter, vårdpersonal och allmänheten. Landstingen behöver få resurser för att kunna klara av det patientlagen kräver och för att utbilda personal. Vidare krävs även åtgärder för att öka kännedomen om lagen hos allmänheten.

En lösning är neuroteam. I 2016 års neurorapport kunde vi tydligt se att de patienter som hade tillgång till neuroteam upplevde att de fick bättre vård, mer information och kände sig delaktiga.

Alla patienter har rätt till en jämlik vård, och alla patienter måste därför nås av information om sina rättigheter. Vi på Neuroförbundet kommer fortsätta kämpa för våra medlemmars rätt till en jämlik vård. Därför uppmanar vi politiker och andra aktörer att patientlagen inte blir en hyllvärmare utan en lag som gör patienten till en medspelare snarare än en åskådare.

LISE LIDBÄCK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev