Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Patientsäkerheten är högst på agendan

Publicerad: 2 April 2008, 05:21

REPLIK Regler behöver ändras och huvudmännen prioritera läkemedelsfrågorna i IT-systemen, skriver Håkan Nordgren.


Pär Ansved undrar i Dagens Medicin nr 11/08:  Varför är frågan om patientsäkerheten i IT-systemen inte högst på agendan? .

Vi som jobbar med utveckling av IT-system för sjukvården välkomnar denna diskussion. Vårt fokus är att i varje läge leverera högkvalitativa och säkra system baserat på de önskemål och beställningar som de olika sjukvårdshuvudmännen gör.

I frågan om läkemedels­förskrivningsmoduler är frågan ytterligt komplex då den å ena sidan, som Pär Ansved skriver, baseras på ett regelverk om exempelvis vad som är över- eller underdosering och hur man på så sätt kan varna förskrivaren när man hamnat utanför  rimliga  doseringar.

Tyvärr saknas ett entydigt kvalitetssäkrat svenskt regelverk för doseringar av medicin vilket till exempel också saknas för indikationer och kontraindikationer. På några andra håll i världen finns denna typ av källor att tillgå på kommersiell basis och vi har i olika sammanhang diskuterat att använda dessa för den svenska marknaden men tyvärr med ett relativt svalt intresse från huvudmännen.

Önskvärt vore naturligtvis ett svenskt initiativ för att skapa det regelverk som behövs för att vi ska kunna bygga in detta i läkemedelsförskrivningsmodulerna. Det som finns i Fass och i produktresumeerna, SmPC, för respektive läkemedel är i dag textbaserat och i viss mån ostandardiserat och går därför inte att använda som regelverk i ett digitalt system utan mycket manuell hantering och kvalitetssäkringsarbete. Sett ur ett europeiskt perspektiv behövs också viss utveckling av internationella standards för att vi ska kunna tillgodogöra oss kunskapsutvecklingen inom området från övriga europeiska länder.

När ett sådant regelverk finns måste huvudmännen prioritera läkemedelsfrågorna i IT-systemen och beställa funktionen från oss leverantörer. Vi delar helt Pär Ansveds mening om att det är önskvärt att bygga in  skyddsbarriärer  både för patientens skull och för förskrivaren.

Vi skulle varmt välkomna den typen av utveckling då vi också ser att det finns mycket som skulle kunna åstadkommas i en ökad patientsäkerhet både på kort och på lång sikt.

Håkan Nordgren

Håkan Nordgren
 är barnläkare och chief medical officer inom Cambio Healthcare Systems AB.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev