Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Patientsäkerheten förtjänar bättre”

Publicerad: 16 mars 2015, 06:00

Miljöpartist vill skapa ett nationellt kunskapscentrum för patientsäkerhetsfrågor.


Att arbeta nära missnöjda kunder kan inte vara roligt. Att som servitör ta emot klagomål eller att i receptionen möta missnöjda hotellgäster stressar. Tänk er nu att det inte handlar om illa tillagad mat, eller ett ostädat rum, utan någons liv.

I svensk sjukvård drabbas enligt Socialstyrelsens beräkningar cirka 100 000 personer av vårdskador varje år, varav cirka 3 000 så svårt att de i slutändan avlider. För dem som drabbas innebär skadan ofta längre och återkommande vård, även anhöriga drabbas indirekt.

Vårdpersonal som möter patienter med vårdskador ställs i likhet med hotell- och restaurangpersonalen inför en mycket stressande och påfrestande situation, där skillnaden är att liv står på spel. När vårdpersonal gör allt för att minimera vårdskador, samtidigt som förutsättningarna för att göra ett bra jobb saknas finns två utvägar: att byta jobb eller att helt enkelt finna sig i situationen.

Naturligtvis drabbar vård­skador i första hand patienterna och deras anhöriga. Men även vården drabbas när personalen kanske väljer att byta yrke. I en kunskapsintensiv verksamhet där erfarenhet är en förutsättning utgör varje avhopp en stor förlust. Bättre förutsättningar för ökad patient­säker­het är därför inte enbart viktigt för patienter utan även för personalrekryteringen.

Tänk er nu att det inte handlar om illa tillagad mat, eller ett ostädat rum, utan någons liv.

Onödigt lidande, längre vårdtider, miljardkostnader och en redan hårt ansträngd personal­situation kräver att vi ger patientsäkerhetsfrågan den dignitet som frågan förtjänar. Därför vill vi nu från Miljöpartiet gå vidare och driva på för uppbyggnaden av ett nationellt kunskapscentrum för patientsäkerhetsfrågor.

Redan 2007 föreslog ett antal forskare att ett sådant centrum bör inrättas, och ett liknande förslag lades fram av patient­säkerhets­utredningen ett år senare. Ett nationellt kunskapscentrum för patientsäkerhetsfrågor skulle utöver ett stöd för landstingens arbete också bidra med viktig kunskap till riksdag och regeringen i en central fråga för vårdens framtid. Dessutom är forskningen på området i stort behov av att utökas, vilket ett sådant centrum skulle bidra till.

Genom att samla kunskaps­utveckling till ett nationellt cent­rum, liksom löpande samman­ställningar av internationell forskning, sparas både tid och resurser. Med ett kvalitetsarbete som sätter patienten i centrum kan vi både minska vårdskadorna, skapa en bättre en arbetsmiljö och höja vårdyrkenas attraktivitet.

Det förtjänar både patienter och personal inom vården, och är något vi kommer arbeta för i Sveriges riksdag.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev