fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Politiska beslut kommer avgöra hur läkare utreder”

Publicerad: 1 november 2019, 06:00

Standardiserade vårdförlopp införs nu brett utan evidens om värde eller insikt om undanträngningseffekter och kostnader, skriver läkaren Bengt Järhult.


Vad är essensen i läkarlivet? Vi läkare blir alltmer en tillfällig funktion. Personligt ansvar ersätts med systematiska standardiserade vårdprocesser. Detta gör att man som läkare allt mer tappar tron på sin personliga betydelse i mötet med patienten.

Kvalitetsregistren fördes över från professionen till SKL, initierat av industriintressen/Boston Consulting Group, BCG, och fick i sin förlängning Värdebaserad vård. I hög utsträckning tränger nu registermedicinen, förstärkt av ekonomi- och administrativ styrning, ut läkekonsten utifrån individuella önskemål/behov. Vårdens mjuka värden, ofta innersta syfte, mäts inte och finns därför inte.

Den extrema subspecialiseringen har förstärkt den instrumentella synen på människan som diagnos, organ, medel för fina registerresultat. Kunskapsfördjupningens vinster äts upp av den bristande interdisciplinära kompetensen och helhetsomhändertagandet. Läkare tvingas av management bortse från att majoriteten av patienterna är multisjuka äldre i behov av fast läkare, kontinuitet, själsligt stöd och etik i utredningskarusellen.

Många läkare har givit upp hoppet om att kunna påverka utvecklingen, vem som leder dem, styrsystem och organisation. Läkarförbundet däremot har initierat nuvarande tillstånd och spelar med i den politiserade kontrollen av vården. Läkarsällskapet lät 2015 ta fram ”En värdefull vård”, det mest genomtänkta alternativet till dagens utveckling. Men sällskapets nämnd har inte vågat driva sitt förslag och utmana SKL och marknadsstyrningens alla apologeter.

Vi befinner oss i en ”tipping-point”, där det är tveksamt om läkare har en egen vision för sitt yrke, ett mål vid sidan om status/karriär. Yttre krafter är i full färd med att göra om läkarrollen i tron att läkargärningen kan ersättas med standardiserade vårdplaner, SVF, SKL:s så kallade kunskapsstyrning, ett framtida kontrollsystem, marknadsanpassade diagnos- och åtgärdsalgoritmer och en uppblåst föreställning om vad AI åstadkommer.

Läkarkåren ska tämjas i tron att kostnadsexplosionen kan stoppas genom auktoritär reglering av läkarbeslut. När i själva verket den enda räddningen av vårt solidariskt skattefinansierade vårdsystem från ekonomiskt sammanbrott är professionell etisk prioritering utifrån riksdagsbeslut. Till skillnad från politiker ska läkares handlande baseras på evidens, signifikanta studieresultat, och läkare är de enda som kan rangordna/prioritera utifrån medicinska behov.

Det är bråttom. I sitt oförstånd har vårdens överbyggnad redan släppt lös hundarna som biter sönder hälso- och sjukvårdslagens avgörande behovsparagraf. SVF införs nu brett utan evidens om värde eller insikt om undanträngningseffekter och kostnader. Politiska beslut, inte vetenskap, kommer nu avgöra hur läkare utreder sina patienter. Vård- och tillgänglighetsgarantier utifrån tid, inte allvarlighetsgrad, är oförenligt med riksdagens prioriteringsordning. Ett efterfrågestyrt, explosivt nätläkarutbud slår sönder ett sammanhållet kostnadseffektivt patientansvar. Allt är politiska brott mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf!

Starka krafter verkar för en ren kommersiell sjukvård. Demokratin undermineras av att multinationella bolag tagit över sjukhus och stora delar av primär- och äldrevården. Privata försäkringar för en halv miljon människor släpps in på offentligt finansierade vårdenheter. Värdebaserad vård har möjligen tagit en paus men tankesättet och industriintresset med BCG:s världsomspännande filosofi, att göra vårdbehov till en konkurrensutsatt marknad, drivs vidare av OECD.

EU:s megalomana projekt Big Medilytics, där Karolinska medverkar, leds av Phillips med målet att industrialisera vården genom fritt flödande dataströmmar. Det hotar patienternas integritet och svenska sjukhus och regioner bryter flagrant mot patientdatalagen, värst är Stockholms politiker. Vill verkligen läkarkåren medverka i denna internationella företags kommersiella exploatering av uppgifter givna i förtroende i patient-läkarmötet i svensk sjukvård?

Om inte professionellt definierade vårdbehov tillåts trumfa politiska/byråkratiska regleringar och upphävd sekretess har läkaryrket i princip avskaffats. Vakna kollegor!

BENGT JÄRHULT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev