Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Politiska krafttag kan ge färre framtida hjärtinfarkter

Publicerad: 21 november 2012, 09:49

För att förhindra att man över huvud taget insjuknar i hjärtinfarkt i framtiden krävs politiska krafttag, skriver flera professorer och överläkare i hjärtsjukdomar. De föreslår bland annat höjd tobaksskatt och momsbefriad frukt.


Sjukhusdödligheten vid hjärtinfarkt för 50 år sedan var 30–40 procent, medan den nu är knappt 5 procent. Samtidigt är hjärtinfarkt fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i hela världen. Detta beror på att många dör i en plötslig hjärtdöd innan de kommer in till sjukhus. Framtidens stora utmaning är att förhindra att man över huvud taget insjuknar i hjärtinfarkt. Denna vision kräver inte bara medicinsk kunskap utan dessutom politiska krafttag. Vi vet att ett begränsat antal så kallade riskfaktorer ligger bakom bortemot 90 procent av alla hjärtinfarktinsjuknanden.

Riskfaktorer:
Rökning. Cigarrettrökning är globalt den vanligaste undvikbara källan till förtida sjuk- och dödlighet. Rökning ansvarar för hälften av alla förtida dödsfall, varav cirka 50 procent i hjärt-kärlsjukdom. Även passiv rökning ökar risken för hjärtinfarkt. Inom EU uppskattar man antalet tobaksrelaterade dödsfall till drygt 650 000 per år varav 75 000 på grund av passiv rökning samt att omkring 13 miljoner människor är allvarligt sjuka i tobaksutlöst sjukdom. Redan efter några månaders rökförbud i offentlig miljö och på arbetsplatser minskar antalet hjärtinfarkter.

Fysisk inaktivitet. En aktiv vardag, ett minskat stillasittande och regelbunden motion minskar risken för förtida hjärt-kärlsjukdom och död.

Ohälsosamma matvanor och övervikt. Att regelbundet äta frukt och grönsaker i en mängd av 400 gram per dag minskar risken för hjärtinfarkt med 30 procent. I kontrast kan ett stort intag av så kallat rött kött öka risken för hjärtinfarkt. Speciellt verkar konsumtion av charkuteriprodukter, det vill säga bearbetade köttprodukter, vara ogynnsamt. Ett ökat kvalitetsmedvetande när det gäller såväl fett som kolhydrater är viktigt. Att välja flytande fetter i stället för fasta och att välja grovt fullkornsbröd
i stället för vitt bröd är några exempel. Förekomsten av fetma ökar bland både barn och vuxna över hela världen. I synnerhet bukfetma är starkt kopplat till ökad risk för att få både diabetes och hjärtinfarkt.

Högt blodtryck. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt och slaganfall. Ett stort antal undersökningar talar entydigt för att en normalisering av blodtrycket medför en lägre sjuklighet i hjärt- kärlsjukdomar.

Förhöjt kolesterol. Råd om livsstil är alltid basen
i behandling av höga blodfetter. Förbättrade matvanor, som syftar till att minska konsumtionen av mättat fett, öka intaget av omättade fetter och fibrer, liksom ökad fysisk aktivitet är viktiga delar.

Diabetes (sockersjuka). Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Livsstilsförändringar i form av ökad fysisk aktivitet, bättre matvanor och viktnedgång har i flera undersökningar visat sig förhindra eller senarelägga att individer med hög risk insjuknar i diabetes.

Man kan hävda att det är upp till var och en att agera på denna information och att det inte är ett samhällsansvar vilket val individerna gör. Många hävdar att vill man röka ska samhället inte agera storebror. Men sjukvård är dyrt och kan man förhindra en hjärtinfarkt innebär det, förutom ett minskat individuellt lidande och förkortat liv, en betydande samhällsekonomisk vinst. Här finns behov av politiska insatser. Man kan jämföra med att vi i trafiken accepterar samhällspåbud och viss inskränkning i den personliga friheten, till exempel lagen om bilbälte och hastighetsbegränsningar för att spara liv och motverka kroppsskador.

Vi föreslår inte förbud mot att leva osunt, det valet måste varje individ kunna göra själv, utan politiska beslut som underlättar de för hälsan gynnsamma valen. Inom vissa områden är det dessutom inte nog med nationella åtgärder. Vi vet, att när Sverige för ett antal år sedan radikalt höjde skatten på cigaretter, kringgicks detta välmotiverade beslut genom cigarettsmuggling från lågskatteländer och avsikten uppfylldes inte. Gemensamma EU-regler för tobaksbeskattning och reklam är nödvändigt.

Våra förslag:
Höj tobaksskatten.
Förbjud rökning i all offentlig miljö, inga rökrutor eller bås.
Öka möjligheten till motion, fler cykelbanor, motionsslingor och återinför daglig skolgymnastik.
Lägg lika mycket pengar på detta som på elitidrotts-arenor. Ge möjlighet till att bryta långvarigt stilla-
sittande i skolor och på arbetsplatser.
Momsbefria frukt och grönsaker och subventionera användandet i skolbespisningarna.
Öka skattebelastningen på socker och produkter med hög sockerhalt (smågodis, läskedrycker etcetera) och förbjud användandet av transfetter.
Stimulera livsmedelsindustrin till att minska tillsatsen av salt i matvaror med hjälp av lagstiftning.
Ge företag som ger anställda tillgång till träning på arbetstid någon form av subvention.

Världshälsoorganisationen WHO anser att merparten av alla hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas med en kombination av individens egna levnadsvanor och samhällets understödjande lagstiftning. Vore det därför inte dags att även vi i Sverige radikalt minskar risken för en dödande sjukdom som oftast kan förebyggas?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev