Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Precisionsmedicin kan inte vänta”

Ge alla cancerpatienter samma chans till gentestning – inte bara de som har råd att betala, skriver Helena Anderin och Daniel Ågren från läkemedelsföretaget Roche. (1 kommentar)

Publicerad: 25 juli 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Helena Anderin, samhällspolitisk chef, och Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin, båda Roche AB.

Foto: David Lagerlöf


Ämnen i artikeln:

PrecisionsmedicinRoche

I Almedalen arrangerades i år över 15 evenemang kopplade till precisionsmedicin. Det säger något om hur stort engagemang som finns kring ämnet. 

Förenklat kan man definiera precisionsmedicin som individanpassad eller skräddarsydd vård med syftet att ge mer precisa diagnoser och effektivare behandlingar, ofta baserade på patientens unika genuppsättning. Därmed kan man också minska risken för onödiga behandlingar och biverkningar. Precisionsmedicin omfattar alltså såväl profylax och diagnostik som behandling och uppföljning.

Läs mer: ”Sverige kan visa vägen inom precisionsmedicin” 

I dag finns över 70 behandlingar som räknas som precisionsbehandlingar och inom de kommande tio åren beräknas, enligt Myndigheten för vårdanalys, 400 nya immunterapier, målinriktade läkemedel och så kallade tumöragnostiska läkemedel godkännas. Precisionsmedicin är alltså något som redan finns – men tyvärr är det inte tillgängligt för alla patienter. Inte minst är detta tydligt inom cancerområdet.

En nyckelfråga för att fler ska få ta del av precisionsmedicin är att alla regioner erbjuder cancerpatienter så kallad bred gentestning. Det innebär att man analyserar hundratals cancerrelaterade gener hos en patient för att kunna bedöma tumörens karaktär och välja en behandling som passar tumörens unika genuppsättning. På så vis kan man upptäcka nya behandlingsmöjligheter, eller välja bort behandlingar som inte har effekt. Det sistnämnda kan också innebära en potentiell besparing för sjukhusen.

Trots detta är det långt ifrån alla cancerpatienter som får sina gener kartlagda i dag. 2021 var det knappt 8000 patienter med solida tumörer som fick sina gener analyserade, enligt en rapport från Genomic Medicine Sweden som samlat in data från alla regioner. Då över 50 000 patienter diagnostiseras med solida tumörer varje år innebär det att endast omkring 15 procent av dessa får tillgång till gentestning. Ett faktum som vi tror är okänt för många patienter och politiker. 

Regionerna samverkar för att bygga upp testningskapacitet och egna genpaneler med ambitionen att erbjuda jämlik vård över hela landet. Ett lovvärt initiativ som fått statlig finansiering, men det går för långsamt. En lungcancerpatient har inte tid att vänta fem år på att regionerna bygger upp sin kapacitet, prognosen för överlevnad är kortare än så. 

Redan i dag finns företag som erbjuder validerade och kliniskt utvärderade gentester framtagna med hjälp av stora globala databaser. Detta ger stora fördelar när man ska dra slutsatser runt värdet av olika förändringar i tumörens DNA och hur olika behandlingar kan fungera utifrån varje patients resultat. Det ger också direkt en matchning mot olika kliniska studier som patienten kan ingå i. Numera kan dessa tester dessutom göras genom ett enkelt blodprov, vilket öppnar nya möjligheter för patienterna.

Ändå är det nästan enbart privata sjukvårdskliniker som använder sig av dessa alternativ och patienten får själv bekosta testningen. Om sjukvårdspolitikerna menar allvar med att cancervården ska vara jämlik i Sverige – borde inte alla få tillgång till gentestning och inte bara de som har råd att betala?

Patienterna kan inte vänta. Precisionsmedicin kan inte vänta. Se Almedalen i backspegeln som starten för en diskussion om hur vi gör precisionsmedicin tillgängligt för alla, på riktigt. Låt oss tillsammans se till att det inte stannar vid visioner – låt oss också börja använda de innovationer som redan finns.

Helena Anderin, samhällspolitisk chef, Roche AB

Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin, Roche AB

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-07-26

Det är helt oacceptabelt ur jämlikhetsperspektiv att inte alla patienter som har behov av genomisk profilering får det. Men viktigt också påpeka att alla cancerpatienter inte har nytta av bred genomisk profilering. Inom tex bröstcancer ska analys endast övervägas vid spridd cancer. Hur stor andel av alla cancerpatienter som bör testas kan diskuteras. Utmärkta CE-validerade gentester (som t ex FoundationOne) finns tillgängliga och bör omedelbart införas av regionerna i väntan på en kvalitetssäkrad och validerad GMS-panel. 

Johan Hartman, Professor i tumörpatologi, Karolinska institutet

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PrecisionsmedicinRoche

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev