Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Primärvården ska inte lösa slutenvårdens problem

Publicerad: 22 mars 2012, 15:10

Sigbjörn Olofsson förespråkar i Dagens Medicin nr 10/2012 att primärvården bör användas för att kapa köerna på akuten.


Han bygger sitt resonemang på missuppfattningar och tyckanden utan belägg.

Inledningsvis tar han upp Socialstyrelsens rapport Vänte­tider vid sjukhusbundna akutmottagningar som i själva verket slår fast att det saknas välgjorda studier på orsaker till de långa väntetiderna. Citatet som Sigbjörn Olofsson hänvisar till är hämtat från en enkätfråga om vad olika landsting anser vara orsaker till väntetider – alltså tyckanden och inte fakta!

Nästa källa är Läkartidningen nr 32–33/2011 där en vikarierande läkare i efterhand bedömt att hälften av patienterna under en jourvecka ”med lätthet kunde ha hanterats i primärvården”. Sigbjörn Olofsson kanske i stället borde ha läst vad akutläkaren Nicholas Aujalay skriver i Sjukhusläkaren mars 2011. Nicholas Aujalay menar att svensk akutsjukvård ”ligger 30 år efter de mest utvecklade länderna”.

Jourarbetets tradition och organisation medför att akuten bemannas av mindre erfarna läkare som inte sällan vidareremitterar om frågeställningen inte kan besvaras inom den egna specialiteten.

Enligt Nicholas Aujalay är det en missuppfattning att alltför många patienter med icke akuta åkommor söker akut. ”I själva verket kan man inte på förhand helt klart avgöra vem som har till exempel spänningshuvudvärk eller hjärnblödning”.

Denna uppfattning stöds av Ann-Sofie Backmans doktorsavhandling Emergency care seeking behaviour: in relation to patients’ and providers’ perceptions and attitudes vid Karolinska institutet 2010, vilken visar att majoriteten av patienterna hade tagits om hand på rätt vårdnivå. Nicholas Aujalay tydliggör också hur slutenvården utvecklats mot färre vårdplatser, trots ett ökat vårdbehov.

I en verklighet där slutenvården vill att primärvården ska lösa fler och fler problem bör inte Sigbjörn Olofssons påståenden stå oemotsagda.

Kanske är det så att slutenvården först och främst bör se över sin egen organisation och utbilda akutläkare i stället för att ”använda primärvården för att kapa köerna på akuten”.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev