Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Primärvården står inför en möjlig kollaps om inget görs”

Publicerad: 17 oktober 2018, 05:00

Marina Tuutma, ordförande i Svenska distrikts­läkar­föreningen.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det behövs en nationell primärvårdsreform som ger förutsättningar för en varaktig primärvård och som även värnar en jämlik primärvård i hela landet, skriver Distriktläkarföreningens ordförande.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

I dag lider svensk primärvård av stora brister när det gäller tillgänglighet och kontinuitet, främst orsakad av bristen på specialister i allmänmedicin. I många år har vi hört att det ska satsas på primärvården men lite eller ingenting har hänt.

Läkaruppropet som publicerades på Dagens Nyheters debattsida den 29 september är ett resultat av att allmänläkare nu tröttnat på kortsiktiga, oberäkneliga paketsatsningar som aldrig tar itu med grundproblemen. Primärvården står inför en möjlig kollaps om ingenting görs.

Allmänläkare vill precis som de flesta andra göra ett bra arbete, men när förutsättningarna saknas ger det upphov till etisk stress, missmod och frustration. Primärvården har successivt fått ett allt större ansvar utan motsvarande tillskott av resurser. Det har resulterat i att många allmänläkare har lämnat primär­vården, arbetar deltid eller har blivit sjukskrivna.

För att bryta den negativa trenden behövs en nationell primärvårdsreform som ger förutsättningar för en varaktig primärvård där man även värnar en jämlik primärvård i hela landet.

Primärvården har fått ett allt större ansvar utan motsvarande tillskott av resurser

Vi anser att sjukvården måste vara behovsstyrd. När invånare behöver ska de enkelt kunna få kontakt med sin vårdcentral och utifrån behov träffa sin allmänläkare eller annan vårdpersonal. Genom kontinuitet skapas en vård där personen kan känna sig trygg med att den egna läkaren på ett säkert och effektivt sätt kan behandla eller lotsa hen vidare i vården om så behövs. Kontinuitet kräver en rimlig bemanning som i sin tur leder till patientsäker vård och god arbetsmiljö.

Sjukvårdens kvalitet avgörs till stor del av personalens kompetens och all spetskompetens har en begränsad livstid om den inte uppdateras. Den medicinska forskningen och utvecklingen går framåt vilket gör att diagnostiska metoder och behandlingar förändras. Befolkningen måste kunna lita på att läkare är uppdaterade med den senaste kunskapen.

Om läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner ska klara av att arbeta enligt nya riktlinjer måste det finnas en struktur för fortbildning, vilket det inte gör i dag.

Det krävs en tydlig nationell plan i samråd med professionen om hur vi ska klara av att rekrytera och bli fler allmänläkare och fler i andra vårdyrken, samt hur vi ska förhindra ytterligare flykt av personal från primärvården. Vi anser att de viktigaste delarna i en primärvårdsreform är:

• Tydlig lösning på kompetensförsörjningen och alternativa övergångslösningar.
• Hyrläkare ska vara kvar så länge befintlig läkar­bemanning inte kan täcka upp för befintligt behov.
• Listningstak på både läkare och vårdcentral.
• Nationellt väl definierat grunduppdrag.
• Nationella finansieringsprinciper.
• Fortbildningsgaranti och möjlighet till forskning.

Nu måste politiker, tjänstemän och landsting ta sitt ansvar och leverera det som patienterna och vårdpersonalen förväntar sig.

Låt professionen vara med och påverka, samt det viktigaste av allt: se till att primärvården ges tillräckliga resurser och bemanning innan ansvar och belastning ökar ytterligare. Annars finns det risk för en total kollaps av svensk primärvård!

Med mod, planering, prestigelöshet och drivkraft går det att bygga en primärvård i världsklass.

MARINA TUUTMA

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev