Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Prioritera sjukvårds och omsorgspersonal med utökade tester”

Publicerad: 6 april 2020, 11:00

Foto: Thinkstock

Genom att inte fokusera begränsade testresurser på sjukvårdspersonal, inklusive omsorgspersonal, har man tillåtit smittan att sprida sig på boenden och hos äldre, skriver Petter Brodin, docent i immunologi.


Sveriges strategi för att lindra effekterna av det nya coronaviruset har varit omstridd men karakteriseras av information till allmänheten om behovet av allas eget ansvar, om att stanna hemma vid sjukdomssymtom samt att minska sociala kontakter och samlingar.

Ett argument för dessa mindre inskränkande restriktioner jämfört med övriga länder har varit behovet av uthållighet, då ett utdraget förlopp på epidemin är önskvärt. En annan hörnpelare i strategin har varit att skydda riskgrupper från smitta, såsom äldre och personer med allvarliga underliggande sjukdomar som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

Målsättningen är god och en fokusering av begränsade resurser på att skydda de mest sårbara är logiskt. Samtidigt ser vi ett flertal oroväckande tecken på att denna del i strategin nu har misslyckats. I Stockholm har en tredjedel av alla äldreboenden identifierat boende sjuka i covid-19.

Vi har nu förstått att en individ troligen är smittsam även innan symtomen debuterar, även om smittsamheten är lägre då än därefter. Detta innebär dock att rådet om att stanna hemma vid symtom är otillräckligt för att hindra smittspridning.

Det gäller även rådet om familjemedlemmar i hushåll där en person har konstaterats smittad med sars-CoV-2. De kan inte heller kan antas vara smittfria om de är symtomfria, vilket i dag ofta är fallet. Individer samboende med personer som konstaterats smittade bör istället hålla sig hemma och testas negativa innan de återgår till skola eller arbete.

Vi måste även regelbundet testa all personal. Hittills har testning gjorts i riskgrupper som rest hem från områden med aktiv spridning, samt i deras omgivning. En utbredd spridning skedde dock i områden med lägre socioekonomisk status, framförallt i Järvaområdet. Samtidigt vet vi att många boende i just detta område och andra så kallade utsatta områden, arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården och hemtjänsten. Det faktum att denna spridning gått obemärkt förbi ända tills dess dödstalen skjutit i höjden och den svensk- somaliska läkarföreningen slagit larm är illustrativt och oroväckande.

Det framstår som uppenbart att ansvariga myndigheter i Stockholm misslyckats med att se den avgörande roll som undersköterskor, vårdbiträden och annan personal inom omsorgen spelar i kampen mot det nya coronaviruset och framförallt i skyddandet av äldre. Genom att inte fokusera begränsade testresurser på sjukvårdspersonal, inklusive omsorgspersonal, har man tillåtit smittan att sprida sig på boenden och hos äldre. Detta är förfärligt och kommer leda till höga dödstal under kommande veckor och månader.

Många har påtalat behovet av utökad testning, se till exempel Dagens Nyheters debattsida 22 mars, och kapacitet byggs nu ut på Science for Life Laboratory och Karolinska Institutet, mycket tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Med dessa utökade tester måste nu myndigheter prioritera sjukvårdspersonal och personal inom den kommunala omsorgen och hemtjänsten. Genom att regelbundet testa sådan personal kan ett antal asymtomatiska individer identifieras och plockas ur tjänst och många äldre och sårbara individer slippa smitta. En annan nytta med regelbunden testning är att personal med lindriga symtom som idag håller sig hemma, skulle kunna testas för sars-CoV-2 och vid negativt test kunna återgå i arbete. Något som är mycket värdefullt nu när bemanningssituationen i både vård och omsorg är så pressad.

PETTER BRODIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev