Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Privata vårdbolag hotar rättssäkerheten

Publicerad: 15 augusti 2007, 04:30

Mönstret av bristande etik, kvalitetssäkring och kompetens kan vara utbrett bland de privata vårdbolagen, skriver forskaren Alexandra Kent.


Företaget Doktorn & Co som utfört utredningar av långtidssjukskrivna för Försäkringskassan har nyligen utsatts för svidande kritik i radioprogrammet Kaliber. Fallet väcker brinnande frågor om de privata vård­bolagens intresse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Regeringen har nu tillkallat en utredare under kommittédirektivet om patient­säkerhet och tillsyn (Dir 2007/57) för att utföra en översyn av de regelverk som styr hälso- och sjukvården. Debatt i ämnet är därför högst aktuell och kan eventuellt bidra till utvecklingen av åtgärder för att minimera de risker som privata vårdbolag medför för patienternas rättssäkerhet.

Noga granskning av vad som kan hända patienter i sina möten med dessa bolag visar att mönstret av bristande etik, kvalitetssäkring och kompetens kan vara utbrett. År 2001 blev exempelvis en patient skadad av en Praktikertjänstanställd vård­givare som hade utfört en behandling som inte godkänns i Sverige. Den anställde journalförde varken diagnos eller indikation för behandlingen. Han  glömde  även att journalföra den skadliga behandlingen i anslutning till dess utförande och i stället förde endast en minnesmässig anteckning flera år senare. Han vägrade lämna ut journalkopior till patienten och lämnade olovligen ut ofullständiga journalutskrifter för utredning till tillsynsmyndigheter och försäkringsbolaget (se HSAN 2005/2095: A1 samt HSAN 2006/3473: A1). Patienten anmälde vårgivaren till Socialstyrelsen i Malmö som inte vidtog några direkta åtgärder utan ålade Praktikertjänst AB ansvar för kontroll av hans rutiner (Dnr 42-8566/05).

Praktikertjänst fd vd ingick 1999 i Socialstyrelsens expertråd för utformningen av dokumentet Ledning för kvalitet i vård och omsorg, som riktar sig till huvudmän och chefer. Företaget är enligt Socialstyrelsens definitioner ansvarigt för kvalitetssäkringsprocedurer för sina anställda. I ovanstående fall visade sig dock Praktikertjänst AB inte uppfylla sina förpliktelser eftersom den anställde fortsatte att bryta mot patientjournallagen utan att bolaget   trots Socialstyrelsens påstötningar   ingrep. Bolaget är därför anmält till Socialstyrelsen (Dnr 44-8334/2005) för brott mot kvalitetssäkringsföreskrifterna.

Det är naturligtvis olycksbådande om ansvar för vårdverksamhet innehas av aktörer som varken är förmögna eller ens intres­serade av att garantera patienternas grundläggande rätt till säkert och etiskt acceptabelt vårdförfarande. Antingen måste dessa privata bolag regleras betydligt strängare eller så bör deras rätt att bedriva verksamhet starkt ifrågasättas.

Alexandra Kent

Alexandra Kent
är docent i socialantropologi och forskar om patienters upplevelser av kvalitetssäkring inom vården.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev