Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Privata vårdföretag kan inte dömas efter ett fall

Publicerad: 23 augusti 2007, 04:13

REPLIK Alexandra Kent torgför sitt eget missnöje men har inget stöd hos HSAN, skriver företrädare för Praktikertjänst.


Alexandra Kent målar i en debattartikel i Dagens Medicin nr 33/07 med den breda penseln.

I sin debattartikel angriper docent Alexandra Kent privata vårdföretag i allmänhet och Praktikertjänst i synnerhet. Citat: ”Noga granskning av vad som kan hända patienter i sina möten med dessa bolag visar att mönstret av bristande etik, kvalitetssäkring och kompetens kan vara utbrett.”

Som stöd för detta uttalande åberopar Alexandra Kent ett exempel där hon redogör för hur en tandläkare i Praktikertjänst, enligt Kents egen uppfattning: skadat en patient med en behandling som inte godkänns i Sverige, underlåtit att journalföra diagnos eller indikation för behandlingen, ”glömt” att journalföra den skadliga behandlingen i anslutning till dess utförande.

Här behövs ett sakligt tillrätta­läggande i hennes angivna exempel: Såväl HSAN som Socialstyrelsen har beslutat att lämna anmälningarna utan åtgärd. Uppenbarligen delar alltså inte HSAN och Socialstyrelsen Alexandra Kents uppfattning. En icke oväsentlig detalj i sammanhanget är att när man studerar de diarieförda handlingarna så visar det sig att anmälaren och artikelförfattaren är en och samma person, det vill säga Alexandra Kent själv.

Att torgföra ett eget missnöje som inte finner stöd hos prövande instanser kan tyckas märkligt, men är naturligtvis fullt tillåtet och i någon mån begripligt. Det är mer obegripligt och tveksamt att Alexandra Kent som forskare och docent drar långtgående slutsatser om Praktikertjänsts och – rent generellt om – privata vård­företags etik och kvalitet baserat på ett enda fall. Ett fall där hon dessutom själv är involverad och därmed subjektiv.

Avslutningsvis vill vi tillägga att kvalitets-, kompetens- och etikfrågor står högt på Praktiker­tjänsts agenda, något som är ett måste för alla seriöst och långsiktigt verkande vårdföretag i Sverige. Praktikertjänsts kvalitetssystem bygger på Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2005:12).

Per Rehnberg, Göran Fredriksson

Per Rehnberg
är chef för Praktiker­tjänst tandvård

Göran Fredriksson
är chef för Praktikertjänst koncernkommunikation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev