söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Privatisering är en dödsstöt för palliativ vård”

Publicerad: 21 februari 2020, 06:00

Foto: Photos.com

Valfriheten minskar när enheten Maria Regina tvingas att stänga, skriver Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.


Det är inte bara akutsjukhusen i Region Stockholm som går på knäna. För de patienter som behöver inneliggande vård i livets slutskede minskar nu valfriheten när enheten Maria Regina tvingas att stänga. Vänsterpartiet vill avveckla vårdvalet och ingå idéburna partnerskap med ideella organisationer inom palliativ vård.

Maria Regina har lång erfarenhet av specialiserad palliativ vård och lokalerna och miljön ligger oerhört fint till. Nu försvinner deras tolv vårdplatser. Orsaken är inte minskat behov av palliativ vård i regionen. Tvärtom. Det som återigen drabbar de svårast sjuka patienterna är marknadsstyrning av vården. Det som högern kallar vårdval. Men det ger ingen valfrihet för patienterna.

Vårdval innebär att de blågröna – M, KD, C, L, MP – som styr Region Stockholm har släppt allt ansvar för att planera och styra vården och i stället lämpar över det på vårdbolag. Den palliativa vården har under flera år varit utsatt för detta experiment, både den avancerade hemsjukvården, ASIH, och den inneliggande palliativa vården, SPSV. Allt handlar plötsligt om ekonomi. Ersättningarna tar ingen hänsyn till medicinskt behov eller vårdtyngd. Det är enbart rena produktionsersättningar. Ju fler pinnar ett vårdföretag omsätter, desto mer intäkter får de. Vårdvalsstyrning gynnar stora vårdbolag och slår ut mindre idéburna aktörer.

Ersättningarna inom vårdvalssystemet är kraftigt underfinansierade vilket gör att ASIH och palliativa avdelningar går på knäna i Region Stockholm. Ersättningarna till den palliativa slutenvården har hämtats från akutsjukhusens logik. I de ekonomiska uträkningarna blir tid för avsked inte ersatta, utan är tickande kostnader för klinikerna.

Detta marknadstänkande och ekonomisering av vården sätter inte bara verksamheterna i underskott utan påverkar också personalen. Administrationen ökar och man drar ner på utbildningar eftersom det kostar.

Produktionsersättningar låser in vården i fasta arbetssätt där man inte får utrymme att utveckla sin verksamhet. Detta destruktiva sätt att styra den palliativa vården måste upphöra. Under året kommer inskrivningsersättningen till den palliativa slutenvården höjas en del. Det räcker inte.

Vänsterpartiet menar att marknadsstyrningen och produktionsersättningar är ytterst olämpliga för svårt sjuka patienter i livets slutskede. Vänsterpartiet vill:

■ Avveckla vårdvalsstyrningen och övergå till idéburna partnerskap med icke-vinstdrivande aktörer och ideella organisationer med lång erfarenhet av palliativ vård (IOP-lösningar).
■ Ge ramanslag i stället för produktionsersättningar. Verksamheter bör få ersättning utifrån antal platser och vårdtyngd. En fast summa pengar ger verksamheten möjlighet att planera in utbildningar och viktiga förändringar som behövs för patienterna.
■ Avsätt och ersätt tid för fortbildning och utbildning i avtalen. Ge personal anställningar med avtalad tid för kompetensutveckling.
■ Ge enheterna möjlighet och ansvar att forska på sin egen verksamhets utveckling för sina patienter. I dag är den palliativa forskningen tyvärr eftersatt.
■ Inför palliativa konsulter på akutsjukhusen. Dagens vårdval bygger på konkurrens och det förstör samarbeten och vårdkedjor.

Skrota vårdvalet och ge vård utifrån behov.

JONAS LINDBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev