Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Problematiskt med förskrivarkoder på sjukintyg”

Publicerad: 14 juni 2013, 05:00

Replik: Socialstyrelsen svarar på Bertil Hagströms artikel i nr 19/13 om varför läkares förskrivarkoder finns angivna på sjukintyg.


Läkaren Bertil Hagström ifrågasätter att förskrivarkoder sprids via  Försäkringskassans sjukintyg och undrar bland annat om det är  Socialstyrelsen som överlämnar dessa uppgifter dit. Det gör vi inte.  Socialstyrelsen menar att en översyn av vilka uppgifter som lämnas på  sjukintygen bör göras.

En läkares personliga förskrivarkod är en uppgift som inte i onödan  bör spridas till andra än de personer och aktörer som måste ha den för  att förskrivningen av läkemedel ska fungera, vara säker och kunna följas  upp.

Förutom till enskilda läkare och deras arbetsgivare lämnar  Socialstyrelsen ut förskrivarkoder till apotek och Apotekens Service AB.  De behöver uppgifterna för att kunna kontrollera att läkare som skriver  ut läkemedel är behöriga att göra det. Även Inera AB får i dag koderna  för att administrera landstingens och de privata vårdgivarnas databas  över personal, så att den elektroniska förskrivningen ska fungera.

Förskrivarkoderna har funnits med på sjukintygen sedan nya intyg  infördes 2008, och hanteras enligt Försäkringskassan i dag som en  frivillig uppgift. Syftet med att koderna finns med på intygen var från  början att underlätta verksamheternas egen uppföljning och  kvalitetssäkring av sjukskrivningsarbetet.

Förskrivarkoderna på sjukintygen används varken av Försäkringskassan  eller av Socialstyrelsen. Det är oklart hur mycket de används i  verksamheternas egen uppföljning. Socialstyrelsen har redan tagit  initiativ till en diskussion med Försäkringskassan om läkarintygets  utformning och om vilken information som efterfrågas där. I det arbetet  kommer Socialstyrelsen att ta upp frågan om förskrivarkoderna verkligen  ska efterfrågas på intygen.

Relaterat material

Förskrivarkoden sprids på lös grund

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev