Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Proffsig vårdadministration ger mer tid till patienten”

Avlasta läkare och sjuksköterskor genom att anställa fler medicinska sekreterare i första linjens sjukvård, föreslår ordförandena i Vision och Läkarförbundet. (3 kommentarer)

Publicerad: 2 juni 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Veronica Magnusson, ordförande Vision. Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Foto: Gustav Gräll (Veronica Magnusson)


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdÄldreomsorg

Under det gångna året har det blivit tydligt att det finns allvarliga organisatoriska brister inom delar av hälso- och sjukvården. Pandemin har visat på ett behov av administrativt stöd för att vård- och omsorgspersonal ska kunna lägga mer tid på sitt kärnuppdrag att möta patienter.  

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Coronakommissionen har i sina granskningar pekat på att såväl äldrevård som äldreomsorg ofta saknar tillräckliga resurser och dessutom är organiserad på ett sätt som riskerar att människor inte får den medicinska bedömning de har rätt till.  

Läs även: Ivo granskar äldrevården igen 

Ivos slutsats är att ingen region tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för dem som bor på äldreboende. Ett av skälen till att det brustit är att det inte gått att följa vårdinsatserna till följd av undermåliga patientjournaler och att information inte överförts mellan olika vårdgivares system i tillräcklig omfattning. 

Coronakommissionen lyfter i sitt betänkande att de verksamhetsnära cheferna har ansvar för i snitt 60 medarbetare, vilket i praktiken omöjliggör ett närvarande ledarskap och en god arbetsmiljö.  

För att den nära vården ska fungera måste det finnas ett välfungerande samarbete och informationsutbyte mellan primärvården och kommunernas vård och omsorg. Inte minst måste de läkare inom primärvården som ansvarar för de äldsta medborgarna ges möjlighet att utöva sin profession utan att drunkna i administration. Där är de medicinska sekreterarnas roll ovärderlig. Upprepade undersökningar har visat att svenska specialister i allmänmedicin redan före pandemin hade en hög risk att drabbas av utmattning och sjukskrivning på grund av stress. 

Många av de problem som nu uppdagats bottnar i att samtidigt som mycket medicinskt ansvar för de äldsta och sjukaste under de senaste decennierna överförts från slutenvården till kommunerna och primärvården, så har inte resurserna gått samma väg. Därför har det till exempel inte anställts tillräckligt med medicinska sekreterare i den första linjens sjukvård utan i stället låter man läkare, sjuksköterskor och undersköterskor lägga orimligt mycket av sin tid på administration.  

Läkare lägger nästan hälften av sin arbetstid på andra uppgifter än att möta och behandla patienter, enligt McKinseys rapport Tid till vård ger vård i tid från 2019. 

Läkarförbundet och Vision vill se genomgripande strukturella förändringar för att garantera äldre medborgares rätt till vård, öka patientsäkerheten och möjliggöra för vårdpersonal att lägga sin tid på patienter i stället för på papper. 

• Avlasta läkare och sjuksköterskor genom att anställa fler medicinska sekreterare i första linjens sjukvård som kan säkra en proffsig vårddokumentation. Då får vårdnära personal mer tid för patienter, forskning och fortbildning.  

• Investera i ledarskapet genom att satsa på permanenta åtgärder för att förbättra chefernas situation i äldresjukvård och äldreomsorg. 

• Inför listning på läkare så att hela befolkningen har en fast läkare och sätt en gräns så att varje läkare har ansvar för ett rimligt antal patienter. 

Läkare och sjuksköterskor kan få mer tid med patienter när administrationen i större utsträckning sköts av medicinska sekreterare. Samtidigt säkrar vi en patientsäker vårddokumentation.

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-06-04

Vi jobbar mycket på detta sätt på min arbetsplats. Problemet är ju att medicinska sekreterare är en osynlig arbetsgrupp och oftast underbetalda vilket genererar att det inte finns någon som söker lediga tjänster. Vision satsar oftast på mån-fre arbetare medan de sekreterare som jobbar 24-7 inte växer på träd precis.

Susanne 

 

2021-06-03

Rätt kompetens på rätt plats är verkligen ett steg i rätt riktning! Jag håller mig mer än sysselsatt med administrativa arbetsuppgifter och avlastar såväl chefer som medarbetare varje dag - i uppgifter som skulle ta dem mer än dubbelt så lång tid att göra - på detta sätt får de mer tid för att göra det som de faktiskt är anställda för. På min arbetsplats har man satsat hårt på att organisera administrativa resurser i centrala enheter, under administrativa chefer, vilket i mitt tycke är en olycka. Många har fått spretiga och otydliga uppdrag i flera olika enheter/kliniker och sitter sällan verksamhetsnära. Även som administratör är man en del av verksamheten och först när man känner en tillhörighet i den verksamhet man ska avlasta når man vinningar. 

Chefsassistenten 

 

2021-06-02

Mycket av de administrativa uppgifterna ska göras av en som är utbildad för det. På min arbetsplats, en vårdcentral, hjälper och avlastar vi sjuksköterskorna och undersköterskorna med det administrativa. Det startade som ett projekt 2018 och har sedan dess fortsatt. Dock måste få upp statusen för det arbete vi faktiskt gör och få betalt efter det, för som det är nu är vi underbetalda i min region.

Vårdaministratör

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PrimärvårdÄldreomsorg

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev