Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Prova LCHF-diet före operation

Publicerad: 17 januari 2013, 13:14

REPLIK Varför inte låta alla överviktiga testa en LCHF-diet innan man börjar stympa magen? Mer än 20 experiment har visat på nyttan av denna kost.


”Läkemedel saknas när fetman accelererar”, skrev Stephan Rössner på Dagens Medicins debattsida den 12 december. Han menar att fetmakirurgi är det enda realistiska alternativet.
Jag upphör inte att förvåna mig över den totala brist på nyfikenhet som karakteriserar många av dagens kostexperter. Har inte Stephan Rössner hört om de hundratals, kanske tusentals svenskar, som tappat rejält i vikt genom att minska på matens innehåll av kolhydrater och äta fett i stället, den så kallade LCHF-kosten. Om inte, då borde han gå in på webben och läsa de många vittnesmålen.

Det finns också vetenskaplig evidens om personliga erfarenheter inte duger. Det gäller dock endast för människor med nedsatt insulinkänslighet eller manifest typ 2-diabetes, men det borde ha intresse, därför att flertalet mycket överviktiga personer tillhör denna kategori.
Mer än 20 experiment har visat på nyttan av denna kost. Kroppsvikten minskar, blodtrycket sjunker, alla diabetesparametrar förbättras, triglyceriderna rasar, HDL ökar en smula, det ”onda” LDL-kolesterolet är oförändrat. Många av diabetespatienterna kan sluta med sin medicin.

Effekten ses dock först när andelen kolhydrater utgör mindre än 40 procent av det totala kaloriintaget. Ju färre kolhydrater, desto bättre blir effekten.
I sex av experimenten fick deltagarna äta tills de blev mätta. Trots detta minskade deras vikt med 8–12 kilo. Förklaringen är troligen, att de kraftiga svängningar av blodsockret, som är typiskt vid en kolhydratrik kost, försvann och därmed även hungerkänslan.

I samband med SBU:s rapport Mat vid diabetes blev jag ombedd att fungera som extern granskare. I min rapport (www.ravnskov.nu/SBU) finns alla referenserna till ovan nämnda experiment. Tyvärr hade man, innan arbetet med SBU-rapporten startade, beslutat att inga interventionsstudier med mindre än 50 deltagare i varje grupp eller med en behandlingsperiod under 24 veckor fick ingå. De fantastiska resultaten, som uppnåddes i de nämnda experimenten, togs därför inte med i rapporten.

Många tror att ett behandlingsexperiment måste omfatta så många försökspersoner som möjligt för att övertyga. Men ju effektivare en behandling är, desto färre försökspersoner behövs det för att uppnå statistisk säkra skillnader. I flera av de nämnda experimenten lyckades man med detta, trots att det ingick färre än 20 deltagare.
Ett vanligt argument emot LCHF-dieten är, att det inte finns några långtidsstudier med kliniska händelser som ändpunkt. Men vem tror att en kost, som förbättrar alla diabetikernas riskfaktorer, är farlig på lång sikt?

Argumentet är dessutom löjligt, därför att det inte finns vare sig något kort- eller långtids­experiment, som har visat att den kolhydratrika kosten gör nytta hos diabetikerna. Den infördes på 1980-talet för att minska intaget av det mättade fettet, men utan att man hade testat den experimentellt. Det är tankeväckande att den världsomfattande diabetesepidemin började några få år senare.

Det är inte säkert, att LCHF-dieten är lika effektiv för människor med normal insulinkänslighet. En svensk-amerikansk studie har till exempel visat att dessa bantar bäst på en kolhydratrik kost medan insulinresistenta gör det bäst med LCHF. Men varför inte låta alla överviktiga testa en LCHF-diet innan man börjar stympa magen? Det är nämligen inte riskfritt, som Rössner också skriver. LCHF-dieten är däremot helt ofarlig.

Relaterat material

Läkemedel saknas när fetman accelererar

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev