Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Psykiatridebatten har fått fel fokus”

Publicerad: 26 januari 2017, 08:01

Göran Falck, docent i allmän­medicin, och Marlene Alander, legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut, Apoteksgårdens Vårdcentrum.

En samtalsterapeut bör vara första instansen vid psykisk måendesvikt i primär­vården, skriver företrädare för Kopparbergs-modellen.


Den senaste tiden har vi bevittnat en uppslitande falangstrid inom psykologin/psykiatrin. Psyko­dynamikerna har försökt ta tillbaka förlorad terräng från KBT-företrädarna. I grunden handlar det om vår tids farsot – den snabbt växande psykiska ohälsan. Som vanligt har man glömt att tillfråga primär­vården där flertalet patienter behandlas.

Vilken skola som tillämpas är av underordnad betydelse, det väsentliga är omhändertagandet. Ett genombrott i synen av psykisk ohälsa i primärvården har skett sedan psykiatriöverläkare Linda van Paaschen visat att psykiatri på kliniken och i primärvården är väsensskilt. I primärvården handläggs ”psykisk måendesvikt” som inte behöver klinikens behandlingsmetoder utan egna.

Vi har således sedan 2006 försökt motverka den psykiska ohälsan med ett anpassat koncept som vi kallar Kopparbergs-modellen. Vi har utgått från att en person är som mest förändringsbenägen då hen beslutar sig för att söka hjälp. Hjälp måste således vara lättillgänglig och utan telefon­svarare.

Personen kan på eget initiativ och utan föregående läkarbesök och remiss söka samtalsterapeut och få samtalstid inom ett par veckor. Om hen snabbt känner att det finns hjälp att få blir sjukskrivning mindre aktuell och det kan vara en fördel att samtalsterapeuter inte kan sjukskriva.

Patient med psykisk mående­svikt ska känna sig trygga i vet­skapen om att behandlaren kommer att vara densamma och att samtalen fortsätter så länge det behövs, i vårt fall har det blivit i medeltal sex behandlingar. Där­efter har patienten återkommit för samtal efter några månader samt uppmanats återkomma om mående­svikten kommer igen.

Vi har haft 59 procent förbättring och få sjukskrivningar. På en tioårsperiod har vi haft få patienter som utvecklat utmattningssyndrom.

Konklusion: En samtalsterapeut bör vara första instansen vid psykisk måendesvikt i primär­vården.

GÖRAN FALCK OCH MARLENE ALANDER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev