Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Psykolog kommer med felaktiga påståenden

Publicerad: 27 februari 2008, 06:00

REPLIK Jag vågar påstå att Wårhag inte kan hitta någon, som är rimligt insatt i praktisk sjukvård, som delar hans uppfattning, svarar Ulf Brettstam på ett inlägg i Dagens Medicin nr 8/08.


Magnus Wårhag kommer med en del märkliga och direkt felaktiga påståenden om den psykiatriska vården i allmänhet och den tvångspsykiatriska i synnerhet.

För det första, och som jag skrev i Dagens Medicin nr 49/07, gäller de etiska grundprinciperna oavsett medicinsk disciplin eller vårdform – liksom HSL, hälso- och sjukvårdslagen. Detta är sant oavsett Wårhags personliga uppfattning eller diverse påståenden i frågan. Jag vågar påstå att Wårhag inte kan hitta någon, som är rimligt insatt i praktisk sjukvård, som delar hans uppfattning.

För det andra, diagnossättande inom sjukvården görs enligt WHO:s klassifikationssystem ICD 10, International Classification of Diseases, inte enligt DSM, Diagnostic Statistical Manual.

För det tredje, den psykiatriska vården skiljer sig inte i grunden från den somatiska vad gäller frivillighet. Läkarbesök inom psykiatrisk öppenvård ligger i grova tal runt 600 000 per år. Ingen av dessa patienter har behövt hämtas med polishjälp. Slutenvårdade ligger runt 87 000. Mellan 6 och 8 procent av patienterna vårdas med stöd av LPT, lag om psykiatrisk tvångsvård. Mot denna bakgrund är det svårt att hävda att psykiatrisk vård baseras på tvång.

För det fjärde, människan är en komplex organism vars sjukdomstillstånd inte enkelt låter sig fångas i ett enskilt blodprov. Det är sant att vi genom att mäta vissa markörer kan öka tillförlitligheten i diagnostiken av en del sjukdomstillstånd, men tolkningen av provsvaren är alltid subjektiv. För inte så länge sedan ”visste” man att magsår var en stressutlöst sjukdom. I dag ”vet” vi att det är en infektion. För inte så länge sedan ”visste” vi att hjärnan ej kunde repareras vid skada. I dag ”vet” vi att detta inte är sant.

Människans mentala processer är sannolikt de mest komplexa av alla organismens processer och kommer sannolikt aldrig att kunna fångas i ett enkelt blodprov som Wårhag kräver för att ”godkänna” psykiatrin som medicinsk disciplin. Inte desto mindre finns ett, för Wårhag uppenbarligen obekanta, otal objektiva fynd, genom avbildningstekniker, laboratorieprov och så vidare som kan kopplas till specifika diagnoser.

För det femte, avgränsningen av DSM-diagnoserna görs ej me­delst röstning utan genom objektiv statistisk matematisk analys där frekvensen av olika gruppvisa sjukdomssymtom utgör grunden för den diagnostiska klassifikationen. Sjukdomssymtomen tillsammans med objektiva undersökningsfynd, se ovan, samt anamnestiska data ska tolkas kliniskt av den subjektive psykiatrikern som sedan kan sätta diagnos.

För det sjätte, det är inte psykiatrin som blandar sig i rättsväsendet utan tvärtom. Polisen har vålds­monopol i vårt samhälle, det vill säga bara polisen får använda våld mot medborgarna inklusive de med psykisk sjukdom. Däremot saknar polisen kompetens att behandla sjuk­domar så när de ingriper mot en psykiskt sjuk, brukar de föra vederbörande till en psykiatrisk vårdinrättning.

För det sjunde, en patient som vårdas med tvång har samma rätt att välja mellan olika behandlingar som alla andra patienter i sjukvården. Däremot har dessa patienter inte laglig rätt att neka all behandling.

Sammanfattningsvis radar Wårhag upp ett antal mer eller mindre märkliga och en del direkt felaktiga men synnerligen allvarliga påståenden, utan att redovisa någon form av kontrollerbara fakta, evidens eller referens.

Anmärkningsvärt.

Ulf Brettstam

Ulf Brettstam
är biträdande chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News