Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Psykologernas unika färdigheter behövs i primärvården

Publicerad: 8 december 2011, 14:23

Psykologisk kompetens behöver finnas i primärvården och vi menar att psykologer är den yrkeskategori som bäst kan fylla det behovet.


I dag söker människor i stor utsträckning vård för tillstånd där de medicinska förklaringarna inte räcker till och där psykologiska faktorer spelar en viktig roll. Dessutom är psykologiska behandlingar effektiva vid såväl fysisk som psykisk ohälsa.

För att leva upp till de krav som ställs på moderna vårdinstanser behöver man öka den psykologiska kompetensen – och därför behövs fler psykologer i primärvården.

Det finns en rad tillstånd där psykologisk behandling har visat sig vara verkligt effektiv för att hjälpa de personer som drabbas; problem med smärta, sömn, ångest och depression är bara några exempel. Socialstyrelsen rekommenderar psykologisk behandling som förstahandsval vid behandling av lindrig och medelsvår depression och ångestsyndrom på grund av dess otvetydiga evidens.

Även vid sömnbesvär rekommenderas psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Vid långvarig smärta rekommenderas beteende­medicinsk behandling och multimodal rehabilitering, MMR, där den psykologiska komponenten är en betydelsefull del. Vikten av psykologisk kompetens i MMR betonas särskilt i de nationella riktlinjer för behandlingsformen som nyligen publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Psykisk ohälsa av lindrigare form och hälsopsykologiska besvär såsom problem med smärta och sömn är alltså tillstånd där psykologisk behandling rekommenderas, och patienter med de här problemen träffar man på inom primärvården. Primärvården är även första instans för att erbjuda patienterna behandling, därför behöver kompetensen att bedriva psykologiska behandlingar finnas där.

Att psykologisk behandlingskompetens behöver finnas vid moderna vårdinstanser kan tyckas vara en självklarhet men verkligheten ser annorlunda ut.  Många vårdcentraler saknar en egen psykolog. Enligt färska siffror från SKL är 582 psykologer anställda inom primärvården, vilket kan jämföras med över 2 000 psykologer som arbetar inom psykiatrisk vård. Då det finns över 700 landstingsdrivna vårdcentraler i landet så ger det här en fingervisning om hur läget ser ut; antalet psykologer inom primärvården är få.

Man kan fråga sig om inte andra yrkeskategorier lika bra kan uppfylla kravet på psykologisk kompetens. Det här är en fråga om träning och färdigheter snarare än en fråga om profession. Vi menar att psykologer med rätt utbildning och träning har goda förutsättningar att leva upp till de höga krav som ställs.

Dagens femåriga psykologutbildning rymmer såväl bred allmän kunskap om psykologi som specifik träning i utredning, bedömning och evidens­baserade behandlingsmetoder för psykisk ohälsa och hälso­psykologiska besvär. För att fylla primärvårdens behov av både bred och specifik psykologisk kompetens är psykologers utbildning på så vis unik.

Patienter med psykisk ohälsa av lindrigare form och hälsopsykologiska besvär söker i dag främst till primärvården och därför bör kompetensen finnas just där. Psykologiska behandlingar som alternativ eller komplement till medicinska metoder har en lovande framtid och öppnar nya möjligheter att hjälpa de patienter som söker till primärvården, dels genom behandling, dels genom förebyggande åtgärder.

Psykologen kan bidra till ökad psykologisk kompetens på flera sätt: som handledare åt andra yrkeskategorier, arbetsledare, medlem i ett team och naturligtvis genom direkt arbete med klienter individuellt eller i grupp. Psykologer har unika kunskaper och färdigheter som behövs inom en modern vårdinstans – därför behövs fler psykologer i primärvården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev