måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Räcker kompetensen till för slutenvårdens krav?”

Publicerad: 1 augusti 2014, 14:04

Kanske får nyutbildade sjuksköterskor ett alltför stort ansvar efter sin grundutbildning, skriver Ingeborg Oléni, politiker i Halland.

Ämnen i artikeln:

Slutenvård

Det är få sökande till lediga tjänster som sjuksköterska inom sjukhusvården, kunde vi läsa i ett stort antal medier nyligen. Man tar sjukvården i Skåne som ett exempel. Så drar diskussionerna i gång igen om sjuksköterskans låga lönesättning och ingångslönens storlek, samt de svenska sjuksköterskornas intresse av flytt till Norge.

Situationen kan säkert vara mer komplex än så.

Sjukvården är i dag högst kunskapsintensiv. Den genomsyras av ett högt tryck på vårdplatser och ett omfattande patientflöde. Sjuksköterskan är en frontperson i den avancerade sjukvårdsprocess som är vardagsverklighet på sjukhuset. Det krävs ett omfattande tekniskt kunnande samt ett professionellt synsätt i omvårdnadsarbetet för att självständigt kunna bedöma och värdera och fatta beslut. I det svenska sjukvårdssystemet förväntas sjuksköterskan ansvara för mycket avancerade arbetsuppgifter.

Räcker den allmänutbildade sjuksköterskans kompetens till i den allt mer avancerade sjukvårdsverklighet som nyutbildade möter i dagens slutenvård? Kan det vara så att den utbildade sjuksköterskan får ta ett alltför stort ansvar efter sin grundutbildning?

Hen drar sig tillbaka, känner sig osäker och otillräcklig eller rentav rädd för att göra fel i sin yrkesroll. Sjuksköterskor har alltid varit efterfrågade inom andra verksamhetsområden. Sjuksköterskeutbildningarna kan aldrig  utbilda ifatt  alla som avviker från yrket av olika skäl.

Vi är på väg mot en allt mer specialiserad sjukvård, där spetskunskap inom olika arbetsområden är nödvändig. Är nuvarande sjuksköterskeutbildning alltför begränsad i tid? Kanske kräver den praktiska verkligheten att sjuksköterskan ges möjlighet till en specialisering av sin utbildning direkt efter avslutad grundutbildning.

På vissa kliniker i Sverige är man redan beredd att gå ett steg längre och vill se behovet av avancerad specialistsjuksköterska. Genom att specialistsjuksköterskor utbildar sig vidare till avancerad specialistsjuksköterska tillgodoses en nödvändig förutsättning för att på ett säkert sätt ha hög omvårdnadskompetens nära patienten. Dessutom ökar tillgången på karriärvägar för sjuksköterskan. Utbildningen kan vara ett tvåårigt magisterprogram på högskolan som den specialistutbildade sjuksköterskan läser in.

Det är verkligen svårt att förstå att det inte är superhög prioritet bland politiker och arbetsgivaransvariga att efterfråga sjuksköterskor med specialistkompetens på alla kunskapsintensiva områden. Dit räknas i dag de flesta akutspecialistavdelningar in.

Behovet av kunskap inom sjukvårdsområdet har aldrig varit så stort som nu. Trots detta läggs specialistutbildningar för sjuksköterskor ner. Hur tänker beslutsfattare som kan bortse från sitt ansvar när kompetens i många fall kan minimera misstagen som sker i sjukvården?

Varför finns i dag färre sökande till sjukskötersketjänster inom slutenvården? Det kanske inte bara är lönesättningen som är ett hinder. Ursäkta alla sjuksköterskor! Jag har med detta inlägg velat få fokus på sjukvårdens praktiska verklighet och kompetensbehov för en säkrare sjukvård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev