Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Råd från SFAI i nuläget det bästa alternativet

Publicerad: 20 februari 2008, 06:13

REPLIK Om anestesiologerna vägrar att befatta sig med propofol inom endoskopin fortsätter verksamheten utan riktlinjer och riktad utbildning, skriver Jan Wernerman.


Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, har utarbetat ett förslag till riktlinjer för hur procedurrelaterad sedering med anestesiläkemedlet propofol inom främst endoskopisk verksamhet kan genomföras av sjuksköterskor och läkare utan formell specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård.

Avsikten med förslaget är att slå vakt om patientsäkerheten genom att ställa grundläggande krav på erfarenhet och kunskap då ett potentiellt livsfarligt läkemedel i dessa sammanhang används utan anestesiologisk medverkan.

En grupp anestesiologer från Lund kritiserar i Dagens Medicin nr 5/08 SFAI:s förslag till riktlinjer och undrar bland annat ”om något annat ligger bakom beredvilligheten att sanktionera något som är lagligt men mycket tveksamt ur patientsäkerhetsperspektiv.”

Låt oss slå fast följande:

■ Sedering med propofol inom endoskopiverksamhet utan anestesiologisk medverkan är i dag en realitet. Verksamheten pågår i stor omfattning, och många endoskopi­ster föredrar sedering med propofol framför kombinationer av bensodiazepiner och opioider. Propofolsedering utan anestesiologisk medverkan är inte olaglig och kan bara stoppas genom förändrad lagstiftning eller beslut av tillsynsmyndigheten, Social­styrelsen.

■ Representanter för endoskopisternas svenska förening har vänt sig till SFAI för att få hjälp och råd. Initiativet kommer alltså inte från andra håll i Europa. Att endoskopisterna på detta sätt ber om auktoritativa råd om hur deras verksamhet fortsatt kan bedrivas med rimligt hög säkerhetsnivå kan knappast kritiseras.

Mot denna bakgrund finns två vägar att gå:

1. Anestesiologerna går endoskopisterna till mötes genom att utarbeta riktlinjer – inklusive utbildningsförslag – för procedurrelaterad propofolsedering utanför anestesi­klinikernas domäner.

2. Anestesiologerna går inte endoskopisterna till mötes utan vägrar att befatta sig med den utbredda användning av propofol inom endoskopisk verksamhet som redan pågår utan anestesiologisk medverkan.

Resultatet blir att verksamheten fortsätter utan riktlinjer och riktad utbildning.
SFAI:s styrelse ser det som självklart att alternativ 1 innebär högre patientsäkerhet än alternativ 2.

Därav det förslag till riktlinjer som presenterats på SFAI-veckan i september 2007 och vid Riksstämman i november 2007 och som finns för diskussion bland föreningens medlemmar sedan två månader på vår hemsida.

Jan Wernerman

Jan Wernerman
är ordförande för Svensk förening för anestesi och intensivvård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev