onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Rätt bemanning handlar om patientsäkerhet”

Publicerad: 10 maj 2019, 04:00

Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening och Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, svarar direktörerna för Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån, Ulf Huett

Istället för att fokusera på hur de ska behålla sjuksköterskor försöker de ersätta kompetensen med andra personalgrupper. Det vi är kritiska till är att det sker utan hänsyn till patientsäkerheten, skriver Ami Hommel och Sineva Ribeiro i en debattreplik.


I Dagens Medicin den 8 maj slår sjukhusdirektörerna Ann-Marie Wennberg och Eric Wahlberg ett slag för kompetensväxling. De pekar ut yrkesförbund och professionsföreningar i vården som rigida och oflexibla när vi kritiserar kompetensväxling. Vi representerar nyckelgrupper inom vården så som barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Precis som skribenterna påpekar så sker kompetensväxling hela tiden inom vården och det är vi inte emot, så länge det handlar om att faktiskt utveckla vården. Det är något annat än att ersätta sjuksköterskor med läkarstudenter.

Det som sker nu har en helt annan bevekelsegrund och handlar om att arbetsgivaren vill öka sin ”produktionskapacitet”, men saknar de professioner som gör det möjligt. Vårdköer och vårdplatsbrist beror inte på att det saknas rum och sängar, utan på att det saknas exempelvis sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, professioner som tröttnat på att vara undervärderade av sina arbetsgivare med små förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Därför söker de sig bort från sjukhusen. Istället för att fokusera på hur de ska behålla sjuksköterskor med attraktiva villkor försöker de ersätta deras kompetenser med andra personalgrupper. Det vi är kritiska till är att det sker utan att ta hänsyn till patientsäkerheten med risken att vårdskadorna ökar och därmed också kostnaderna i samhället.

De två direktörerna Ann-Marie Wennberg och Eric Wahlberg borde redovisa vilken forskning man lutar sig mot när man menar att vården blir bättre och säkrare med färre sjuksköterskor. Troligen hittar de ingen sådan forskning – tvärtom visar exempelvis Linda Aikens forskarteam att det kan vara direkt farligt för patienterna att byta ut sjuksköterskor mot andra kompetenser. Därtill visar forskargruppen att sjukhus med god sjuksköterskebemanning har färre intensivvårdsdagar, kortare vårdtider och färre återinskrivningar. De har dessutom 30 procent lägre kostnader för infektioner.

Vården i Sverige håller hög kvalitet. Vi ser dock i analyser både från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, liksom Socialstyrelsen, att ca 110 000 sjukhuspatienter årligen drabbas av vårdskador som går att undvika. SKL skriver i sin journalgranskning Skador i vården 2013-2017 att ” en genomgång av den vetenskapliga litteraturen även konstaterat att det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som bristande kompetens och risken för vårdskador.” Socialstyrelsen konstaterar i april i år att varje patient behöver vårdas med adekvat kompetens på rätt vårdnivå.

Sjuksköterskor är experter inom andra kunskapsområden än läkare. Experter på omvårdnad är inte utbytbara mot personer som utbildar sig till att bli experter på diagnostisering och behandling, även om det är formellt lagligt att göra så. Vården behöver olika specialkunskaper i fungerande team, i partnerskap med patienterna.

I vissa fall kan kompetensväxling vara det bästa sättet att möta patientens behov och då är det både patientsäkert och effektivt. Men när den drivs fram på grund av brist på rätt kompetenser och som lösningar på akuta problem, då anser vi att det är vår skyldighet att värna en säker vård – och omvårdnadskompetensens betydelse för densamma. Ingen ska behöva lida eller dö vare sig i vårdkön eller av vårdskador.

AMI HOMMEL OCH SINEVA RIBEIRO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev