Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Rätt kompetens på rätt plats är värdefull

Publicerad: 13 april 2010, 12:29

Ingen besparing att ta bort läkarsekreterare, skriver Heidi Stensmyren från Läkarförbundet och Eva Nordmark från SKTF.


Vid internationella jämförelser ligger svensk hälso- och sjukvård i topp när det gäller medicinska behandlingsmetoder. Men framstegen i att utveckla spjutspetssteknologi motarbetas av att personalen fastnat i en obsolet och ineffektiv organisation. En organisation som slösar med knappa och värdefulla resurser, eftersom administrativa rutiner tar mer och mer tid utan att stöd för detta utvecklas.

Precis som en hjärtoperation behöver ett helt team av personer som alla har sin funktion kring patienten så behövs individer med rätt kunskap och kompetens inom hela sjukvårdsorganisationen i övrigt.

Läkarsekreterarna har utvecklat sin roll under senare år. De har utbildning i att hantera administrativa verktyg och sköta mycket av det som gör att expeditionen eller mottagningen fungerar. I detta läge har en del landsting rationaliserat bort viktiga personalkategorier för att kortsiktigt ”spara pengar”.

I takt med att vården har blivit allt mer specialiserad, organisationerna har växt sig större och mer komplexa och fler funktioner ligger inom hälso- och sjukvården har kraven på administrativt stöd ökat, inte minskat.

För att sjukvården ska vara effektiv behövs att individer med olika kompetenser arbetar i väloljade team. Det handlar om arbete med dokumentation och om att sköta underlag till olika register, följa upp statistik, skicka underlag till myndigheter och så vidare.

Om våra IT-system vore så utvecklade att rapportering till olika register gick att hämta direkt ur journalsystemen så skulle mycket tid sparas – men så är det inte i dag.

För att få optimal logistik måste kompetens användas rätt. Medarbetare med olika kvalifikationer bör göra det de har kompetens för. Det är inte effektivt när läkare letar efter journaler, organiserar patienter i väntrummen eller lägger ned orimligt med tid varje dag på att faxa läkemedelslistor.

Kring patienten har alla yrkeskategorier sin funktion. Att skära ned på, eller helt ta bort, vissa personalkategorier såsom läkarsekreterarna och låta andra ta över deras arbetsuppgifter leder sällan till besparningar. Tvärtom riskerar det att leda till längre väntetider och frustration över att försöka hantera arbetsuppgifter som det vare sig finns tid eller kompetens för. Sannolikt blir det dessutom dyrare.

I dag är det tiden för mötet mellan patient och läkare som krymper. Eftersom sjukvården är en mycket personaltät verksamhet är de anställdas tid och hur den bäst utnyttjas viktig. Rätt kompetens på rätt plats är oerhört värdefullt. Det blir mest produktivt i en bransch där alla resurser behövs optimalt.

Eva Nordmark
är ordförande för SKTF.

Heidi Stensmyren
är andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev