onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Rätten till fri och säker abort ska vara universell”

Publicerad: 28 september 2020, 05:48

Marie-Charlotte Nilsson, Sineva Ribeiro och Åsa Mörner. Foto: Ulf Huett, Dan Lepp, Vårdförbundet (montage)


Den 28 september är det den internationella dagen för säkra aborter, International Safe Abortion Day. Varje år genomförs ungefär 73 miljoner aborter (både säkra och osäkra) enligt en nyligen publicerad rapport i The Lancet, 1 september. Osäkra aborter står för 5 till 13 procent av mödradödligheten per år enligt världshälsoorganisationen WHO. Tyvärr ser tillgången till familjeplanering och preventivmedel väldigt olika ut i världen och i coronapandemins spår ser vi uppenbara risker för att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa försämras. En oro som förstärks av en WHO-rapport från den 31 augusti som visar att hela 68 procent av de svarande länderna har gjort neddragningar inom området.

Vårdförbundet är det fackförbund i Sverige som organiserar en majoritet av landets barnmorskor, som är experter på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet. En profession som dagligen försvarar kvinnors rättigheter genom sin yrkesutövning. Vi anser att rätten till fri och säker abort ska vara en universell rättighet och fortsätter att kämpa för det både här hemma och i våra internationella samarbeten.

I coronapandemins spår riskerar världens kvinnor svåra och långsiktiga hälsokonsekvenser som följer av stängda gränser, havererade varuflöden av exempelvis mediciner, indragen förebyggande hälsovård med mera. Kvinnor i länder med strikta lagar kring preventivmedel och aborter hamnar då i en särskilt utsatt situation.

Polen har exempelvis en av världens hårdaste lagar kring abort, men det finns inget vetenskapligt bevis för att hårdare lagstiftning minskar vare sig oönskade graviditeter eller aborter. Tvärtom visar studien i the Lancet från den 22 juli att antalet oönskade graviditeter och aborter tvärtom är högre i länder med striktare lagstiftning när det gäller preventivmedel och abort. Det är ingen hemlighet att många polska kvinnor åkt till grannländer i Europa för att få genomgå säkra aborter. Allt detta har dock försvårats i samband med coronapandemin. När länder har stängt sina gränser blir det inte längre möjligt för kvinnor i länder med restriktiv lagstiftning att söka hjälp någon annanstans. Det får negativa hälsokonsekvenser.

Internationella hjälporganisationer pekar på att utvecklingen i fattigare regioner riskerar att backa tiotals år, något som kräver mer internationell solidaritet. Tyvärr ser vi en utveckling i motsatt riktning, där exempelvis president Donald Trump vill dra in USA:s ekonomiska stöd till WHO i en tid då det behövs som mest. Och i Sverige vill Kristdemokraterna använda biståndsbudgeten till att bygga fängelser. Pengar som vi anser måste gå till humanitärt bistånd, så som att skydda kvinnors hälsa genom tillgång till förebyggande hälso- och sjukvård, där preventivmedelsrådgivning och tillgång till säkra aborter är en viktig insats.

Sverige är ett föregångsland när det gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och vi har haft en välfungerande abortlagstiftning i 40 år. Men tyvärr märks konsekvenserna av coronapandemin även här: trots att aborter räknas som akut vård så märker abortmottagningarna att färre kvinnor söker hjälp. Det är en oroväckande utveckling och måste analyseras!

Det är viktigt att vi tar de breda hälsokonsekvenserna med i beräkningen när vi bekämpar coronapandemin och säkrar att viktig hälso- och sjukvård fortsatt kan fungera. Sverige behöver gå i spetsen gällande satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa, inte bara inom Sveriges gränser, utan även i länder där kvinnor inte kan få tillgång till preventivmedel och riskerar att dö i osäkra, illegala aborter.

Åsa Mörner, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

ÅSA MÖRNER, MARIE-CHARLOTTE NILSSON, SINEVA RIBEIRO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev