Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Reformer krävs för en mer jämlik cancervård”

Publicerad: 13 oktober 2020, 05:00

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm.

Foto: Luca Mara

De standardiserade vårdförloppen skulle kunna inkludera hela vårdkedjan, inklusive när cancersjukdomen är spridd, föreslår Ella Bohlin (KD).


Trots ett väl utbyggt hälso- och sjukvårdsystem som präglas av hög kvalitet är svensk sjukvård inte jämlik. Det är en av få saker som debattörer med olika bakgrund och ingångsvärden verkar vara överens om. Det är ett faktum att behandlingar som skulle ha räddat livet på vissa patientgrupper är mycket vanligare i vissa regioner än i andra. Detta är ingen ny utveckling, utan något som tyvärr har präglat svensk sjukvård under mycket lång tid. Exakt hur vi ska gå framåt, med fler eller färre aktörer inom vården, förstatligad sjukvård eller fortsatt fokus på regional vård är däremot ursprunget till en lång rad relativt hätska debatter.

I skuggan av debatterna så sker inte de viktiga strukturreformer som skulle kunna och behöva genomföras, något som drabbar såväl personal som patienter. Vi måste börja se bortom det och ta in verkligheten, reformer krävs för att vi ska få en mer jämlik vård.

För drygt tio år sedan togs ett avgörande steg när cancervården omvandlades och sex regionala cancercentrum inrättades runt om i landet och standardiserade vårdförlopp infördes. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. De standardiserade vårdförloppen bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos.  Detta har lett till att cancervården blivit avsevärt mer enhetlig, vilket i sin tur har lett till att ett stort antal cancerpatienter fått snabbare och bättre vård.

När regionala cancercentrum infördes så var det inte utan motstånd, men i dag är det svårt att hitta någon som önskar gå tillbaka till den tidigare ordningen. Det är dags att ta nästa steg på resan mot en mer jämlik cancervård och bredda de standardiserade vårdförloppen till att inte bara handla om diagnostiken, metodiken och väntetiden till den första behandlingen. De standardiserade vårdförloppen skulle kunna inkludera hela vårdkedjan, inklusive när cancersjukdomen är spridd.

Detta är inget beslut som ska komma plötsligt, utan kräver en djup och eftertänksam diskussion mellan profession, politik och patienter. Utan tvekan skulle en sådan förändring också kunna möta initial oro, precis som regionala cancercentrum gjorde för drygt tio år sedan.

Jag är dock övertygad om att det nu är dags att ta nästa steg och göra cancervården mer jämlik över Sverige. Låt patienter veta vilka tidsgränser som ska gälla mellan behandlingstillfällena. Det skulle ge bättre vårdresultat och minska oro och stress hos patienterna.

Vi måste sätta patienten före övertygelser och ideologier. Vi måste ha en mer jämlik vård över hela Sverige. Var man bor ska inte avgöra ens överlevnadschanser. Det är dags för nästa reform!

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm

ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev