Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Regeringen arbetar aktivt mot självmord

Publicerad: 13 April 2010, 12:24

Regeringen arbetar aktivt för att förebygga självmord

REPLIK Antalet självmord under pågående vårdkontakt ska minska, skriver folkhälsoministern Maria Larsson (kd).


Åsa Moberg föreslår i Dagens Medicin nr 12/10 att Vägverkets trafiksäkerhetsanalytiker anlitas för att gå igenom de lex Maria-anmälda självmorden i hälso- och sjukvården.

Med förebild från ”nollvisionen” för trafiksäkerhetsarbetet har regeringen i sin folkhälsoproposition, En förnyad folkhälsopolitik, år 2008, bestämt sig för en nollvision även för självmorden, utifrån insikten att självmord och självmordsförsök går att förebygga.

Inom ramen för regeringens psykiatrisatsning, 900 miljoner kronor per år, har som delmål satts upp att antalet självmord under pågående vårdkontakt ska minska med 30 procent.

Förutom psykiatrisatsningen lägger regeringen denna mandatperiod mer än en miljard kronor på förebyggande arbete och utveckling av vård och behandling när det gäller missbruk av alkohol och droger. Därtill satsar vi på ett utvecklat föräldrastöd och en mängd andra insatser för att förebygga psykisk ohälsa, vilket leder till färre självmord.

Systemet med anmälningstvång enligt lex Maria, för självmord i eller i nära anslutning till hälso- och sjukvård, är en viktig åtgärd i det självmordsförebyggande arbetet.

Det finns dock all anledning att ta den kritik Åsa Moberg och Socialstyrelsen riktar mot bristerna på allvar. Att inte alla självmord i hälso- och sjukvården blir anmälda enligt lex Maria och att det som framkommit i de så kallade händelseanalyserna av lex Maria-anmälningarna inte omsatts till praktisk verksamhet i sjukvården är allvarligt.

Att lex Maria-anmälningarna blir fler – från 2004 till 2008 har antalet ökat med 63 procent – behöver emellertid inte betyda att vården blivit sämre. Det kan snarare vara tvärtom. Många anmälningar tyder på en förbättrad säkerhetskultur, medan få anmälningar kan stå för ett mörkertal. Många anmälningar betyder också att en allt större andel av självmorden blir utredda.

För att få fram förslag på hur man kan föra över de nya kunskaper som händelseanalyser ger till verksamheterna, för praktisk användning i det själv­mords­preventiva arbetet, har regeringen tillsatt en utredning som blir klar till sista juni i år.

Utredningen ska även lämna förslag på hur socialtjänsten skulle kunna ingå i en händelse­analys. Alla behöver också använda sig av samma och tillförlitliga metoder.

Den generella efterlevnaden av lex Maria, inte bara rapporteringen av självmord, har kritiserats hårt. Därför har regeringen lämnat förslag till en ny patientsäkerhetslag. Förslagen handlar bland annat om att  det ska bli enklare för patienter att påtala brister och ett tydligare ansvar för vårdgivaren att utreda och förebygga vårdskador.

Händelseanalyser vid självmord kan i många fall vara svåra och känsliga att genomföra, av integritetsskäl. Och det tar tid att få allt på plats, men det är min övertygelse att det är nödvändigt och möjligt att komma betydligt längre för att antalet självmord i hälso- och sjuk­vården och i socialtjänsten ska bli färre. Vi har påbörjat en rad förbättringsåtgärder, men mer återstår.

Maria Larsson
är äldre- och folkhälsominister (kd).

Relaterat material

Låt Vägverkets analytiker se över vårdanknutna självmord

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev