Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen glömmer problemet med läkemedelsberoende

Publicerad: 15 oktober 2008, 04:25

Alliansens politik går ut på att individen ska ta större ansvar för sin hälsa, men den kan inte gärna lämna läkemedelsberoende åt sitt öde, skriver Thomas Nihlén.


Narkotikaklassade läkemedel förskrivs främst till personer som lider av de vanligaste folkhälsosjukdomarna i Sverige i dag – besvär i rörelseorganen och psykiska besvär. Läkemedlen skrivs ut både inom psykiatrin och i öppenvården. Det är en paradox att dessa narkotika­klassade läkemedel också utgör ett hot mot folkhälsan.

Gemensamt har dessa läkemedel beroende som en allvarlig biverkning. En patient kan inte sluta med sin läkemedelsbehandling, eftersom försök att sluta ger allvarliga biverkningar. Den som är beroende fortsätter att ta sina läkemedel, trots att de inte längre har någon effekt eller att ursprungsorsaken till att man satte in läkemedlen inte längre kvarstår.

Enligt en rapport 2006 från Folkhälsoinstitutet beräknas att cirka 250 000 människor i dag kan vara beroende av eller fysiologiskt tillvanda till narkotikaklassade läke­medel i form av smärtstillande, sömnmedel och lugnande medel. Detta antal inkluderar inte missbrukarpopulationen, det vill säga de som använder narkotiska läkemedel, ofta i kombination med alkohol eller andra droger, i berusningssyfte.

Läkemedelsberoende är ett mycket allvarligt problem både för den som drabbas av det och för samhället, det är ett folkhälsoproblem som skär rakt igenom hela samhället, där alla samhällsklasser och yrkeskategorier finns representerade.

Förutom det stora lidande som dessa beroende personer utsetts för skapar det mycket stora kostnader för samhället i form av sjukskrivningskostnader och vårdkostnader.

Trots detta missade regeringen helt att ens beröra området när den satte alliansstämpel på en förnyad folkhälsopolitik under våren. Regeringens politik går ut på att individen ska ta ett större eget ansvar för sin hälsa, men de människor som blivit läkemedelsberoende kan inte regeringen gärna lämna åt sitt öde.

Det är inte heller någon myndighet som har ansvar för att följa utvecklingen, föreslå åtgärder för att minska beroendet eller se till att patienter med ett läkemedelsberoende får adekvat hjälp att bli av med sitt beroende. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är de två myndigheter som borde ha ett ansvar för dessa frågor, om de möjligen redan har det, så gör de i alla fall ingenting.

Eftersom Folkhälsoinstitutet i dag har ansvaret för uppföljningen av folkhälso­problem orsakade av beroende av alkohol, tobak, narkotika, spel och dopning, har miljöpartiet lagt förslag i riksdagen att Folkhälsoinstitutet får ansvar för uppföljning och framtagandet av förebyggande strategier för läkemedelsberoende.

Vad gör regeringen kring det folkhälsoproblem som läkemedels­beroende utgör i dag, annat än glömmer eller kanske gömmer bort detta allvarliga problem för folkhälsan?

Thomas Nihlén

Thomas Nihlén
är riksdagsledamot för miljöpartiet och ledamot i socialutskottet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev