måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen gör det svårare att rekrytera vårdpersonal”

Publicerad: 14 maj 2019, 05:00

Riksdagsledamöterna Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, och Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Vi kan inte tillåta nya skattebördor som i ett slag gör det 25 procent dyrare för vårdcentraler och sjukhus att anställa, skriver Niklas Wykman (M) och Camilla Waltersson Grönvall (M).


Den svenska vården är fantastisk på många sätt. Men hälso- och sjukvården dras också med omfattande problem. Långa vårdköer, personalbrist och bristande tillgänglighet är vanligt i stora delar av vårt land. I ett allvarligt läge för den svenska sjukvården kommer nu ett nytt slag i och med Skatteverkets besked om en ny skatt på uthyrning av vårdpersonal. Det är särskilt allvarligt för sjukhus och vårdcentraler utanför storstäderna, som tyvärr ofta är beroende av inhyrd personal. Vi har därför kallat finansministern till dagens sammanträde i riksdagens skatteutskott, och förväntar oss besked som kan lugna patienter runtom i Sverige.

Beroendet av hyrpersonal i olika vårdverksamheter runt om i vårt land är ett problem som vi behöver arbeta för att lösa. Patienter ska möta kända ansikten och slippa berätta sin vård- och sjukdomshistoria för ständigt nya läkare eller sjuksköterskor. Vårdgivare ska kunna planera sin verksamhet långsiktigt utan att behöva oroa sig för att personalen enbart är på arbetsplatsen tillfälligt. Men verkligheten är den att vårdverksamheter runt om i landet i dagsläget är beroende av inhyrning av personal. Därför kan vi inte tillåta nya skattebördor som i ett slag gör det 25 procent dyrare för vårdcentraler och sjukhus att anställa.

Under Stefan Löfvens tid som statsminister har vårdköerna i Sverige fördubblats. Från och med den 1 juli i år riskerar många patienters kötid att växa ytterligare. Skatteverkets nya ställningstagande medför att uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt. Den nya skatten på hälso- och sjukvård kommer att flytta resurser från patienter, särskilt på landsbygden, in i statens budget.

Skatten ska träda i kraft mitt under sommarsemestern, när personalbristen i vården är som mest omfattande. Allra hårdast slår den nya skatten mot mindre vårdverksamheter på mindre orter, där det är som svårast att rekrytera personal. Den nya vårdskatten blir ett ytterligare slag som vidgar klyftan mellan stad och land, när små vårdaktörer tvingas dra ned på sin närvaro på orter där samhällsservicen redan är bristfällig. Regeringen behöver ta sitt ansvar för hälso- och sjukvården i hela vårt land när myndigheter förändrar förutsättningarna att bedriva vård. Regeringen visar dock inga tecken på att den anser att det här är ett problem.

Det är problematiskt med en myndighet som har så stort tolkningsutrymme att välfärdens kärnverksamheter tvingas stänga ner eller blir tvungna att skära ner kraftigt i sin verksamhet på grund av enskilda beslut. Den nya vårdskatten borde få regeringen att agera för att se till att svenska vårdgivare ges förutsättningar för att klara av den nya skattebördan. Regeringen vet, precis som vi andra, att den nya skattechocken för vårdgivare runt om i vårt land hotar god och tillgänglig vård. Men den rödgröna regeringen står helt passiv, det är anmärkningsvärt och oroväckande.

Magdalena Andersson verkar vara sin gamla arbetsgivare Skatteverket mer trogen än det svenska folket. Regeringen kan inte bara stå och se på när tillgängligheten i vården försämras och vårdköerna växer.

Relaterat material

Stor oro för vårdmoms

Momsbråk mellan regeringen och C

NIKLAS WYKMAN, CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev