Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen har givit uppdraget att ge kostråd

Publicerad: 16 juni 2009, 13:12

REPLIK Vi avslutar replikskiftet med att svara på Uffe Ravnskovs frågor, skriver Inger Andersson.


Den senaste tidens debatt om mättat fett har skapat förvirring när det gäller vilken kost som är bäst för långsiktig hälsa.

I anslutning till den senaste artikeln av bland andra Uffe Ravnskov i Dagens Medicin nr 23/09 kommenterar en läsare på nätet: ”Nu måste väl ändå intresset för debatt om fett vara mättat”. Vi förstår detta och vill avsluta replikskiftet med att ge svar på de frågor som Ravnskov med flera ställer i slutet av sin artikel.

”Är resten av kostråden lika dåligt underbyggda?”

Livsmedelsverkets samtliga kostråd har en grund i befintlig vetenskap. De svenska närings­­re­kommen­dationerna ligger i linje med WHO:s, EU:s och andra länders råd och rekommendationer.

”Vem har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ge kostråd till friska?”

I Livsmedelsverkets instruktion, beslutad av regeringen, fastslås att myndigheten ska ”informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet”.

”Är ingen av verkets experter det minsta oroad över att den stadiga ökningen i västvärlden av övervikt och typ 2-diabetes sker parallellt med den ökande konsumtionen av kolhydrater och den minskande konsumtionen av mättat fett?”

Livsmedelsverkets experter är allvarligt oroade över utvecklingen av övervikt och fetma och följdsjukdomar av detta. Mycket talar för att viktiga orsaker till överviktsutvecklingen är en mer stillasittande livsstil, att portions­storlekarna har ökat och att konsumtionen av läsk, godis och glass har ökat kraftigt under de senaste decennierna.

I Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 framgår dock att ”trots denna ökande övervikt har hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt att minska, och insjuknandet i typ 2-diabetes har heller inte ökat. En anledning kan vara att hälsokonsekvenserna av övervikt ännu inte visat sig.”

”Vi är förvånade över att Livsmedelsverket låter Ulf Bohman, som saknar forskningsmeriter, diskutera denna fråga. Var finns verkets expertis när den som bäst behövs?”

På Livsmedelsverkets nutritionsavdelning, som för närvarande leds av Ulf Bohman, har samtliga medarbetare akademisk bakgrund och många är disputerade. I arbetet med kostråden deltar också medarbetare från Livsmedelsverkets forsknings- och utvecklingsavdelning, även dessa personer är disputerade. Vi har dessutom två expert­grupper inom nutritionsområdet, där flera av landets främsta experter inom nutritions- och kostområdet finns representerade.

Vi på Livsmedelsverket arbetar intensivt med vårt uppdrag – att i konsumenternas intresse arbeta för bra matvanor.

Inger Andersson

Inger Andersson
är generaldirektör för Livs­me­dels­verket.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev