söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen måste göra nya insatser för stöd vid adhd

Publicerad: 9 november 2006, 10:26

Svik inte familjer med neuropsykiatriska funktionshinder! uppmanar Riksförbundet Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg och kräver insatser av den nya regeringen.


Sverige har fått en ny regering. Statsråden har nu en unik makt att ompröva tidigare sanningar, traditioner och prioriteringar. Vi räknar med att ni är beredda att använda den till att radikalt förbättra insatserna till familjer med neuropsykiatriska funktionshinder,  NPF,  som adhd, Tourettes och Aspergers syndrom.

Bristande kognitiv förmåga innebär bland annat svårigheter att tolka och förstå sig själv och sina medmänniskor. Det får en rad konsekvenser. Möjligheter till arbete, studier och familjebildning begränsas. Läs- och skrivsvårigheter är exempel på vanliga följdverkningar som innebär särskilda livsvillkor.

Det moderna samhällets allt högre krav på flexibilitet, livslångt lärande och social kommunikation är en extra utmaning för personer med  NPF  och hotar att marginalisera allt fler. Den berörda gruppen är stor, experter räknar med att 3–4 procent av alla barn och ungdomar har adhd.

Familjer med neuropsykiatrisk problematik är en tyst grupp som hittills mötts av oförståelse och bristande respekt. En förklaring är att  NPF  är ett osynligt handikapp. Det som syns utåt är att berörda inte passar in och lätt straffar ut sig från skola och andra sammanhang, trots att de intellektuella resurserna finns.

Det är viktigt att inte enbart fokusera på begränsningar som medföljer av  NPF  utan också ta vara på tillgångarna. En person med adhd kan genom sin benägenhet att ta risker bli en framgångsrik entreprenör, en person med Aspergers syndrom kan genom sin förkärlek för detaljer bli en utmärkt expert inom ett väl avgränsat fackområde. Med rätt anpassning och stöd kan alla delar av tillvaron fungera. Utan stöd kan samma person fastna i socialt utanförskap och få ett liv i misär.

Tillgången till utredning och behandling måste förbättras. Flertalet kommuner saknar särskilt boendestöd. Ofta klarar skolan inte av att ge anpassad undervisning. Intresseorganisationerna inom området har inte fått någon uppräkning av sina statsbidrag på åratal. Samtidigt efterfrågar myndigheter och andra samhällsaktörer allt oftare vår medverkan i olika sammanhang.

Att rasera de hinder som i dag finns för samverkan mellan olika samhällsaktörer är en klok strategi som vi hoppas att regeringen tar till sig. Bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänst kan vända trenden så att fler funktionshindrade kan få jobb.

En självklarhet är att insatser till våra grupper ska baseras på utvärderad forskning, dokumenterad klinisk erfarenhet och i övrigt vara evidensbaserad. Här kräver vi ett tydligt ställningstagande av socialdepartementets tre nya statsråd. Vill man se hur det kan göras rekommenderas ett besök i Norge, som redan har gjort en sådan reform.

Vi räknar med att regeringen vågar ta strid och gå emot de krafter som ifrågasatt våra gruppers tillgång till specialister inom psykiatri och socialmedicin. Vi vill ge regeringen en chans att tillsammans med oss göra samhället bättre. Svik oss inte!

Ann-Kristin Sandberg

Ann-Kristin Sandberg
är ordförande för Riksförbundet Attention, brukar- och anhörigorganisation inom neuropsykiatri

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev