Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen måste satsa på forskning inom omvårdnad”

Publicerad: 20 februari 2020, 06:00

Foto: Thinkstock

Ta tillvara vår kunskap och kompetens i utvecklingen av framtidens vård, skriver två debattörer från Svensk sjuksköterskeförening.


Sverige står inför stora utmaningar. De ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som Agenda 2030 visar på betyder att vi måste genomföra förändringar, även i vårt tankesätt. Det krävs ny kunskap och nya initiativ. För att lyckas behöver akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Forsknings- och innovationspolitiken har en avgörande roll för Sveriges möjligheter att nå målen.

Hittills har svensk life science-forskning fokuserat på ingenjörsteknik och medicinsk forskning, gärna prekliniskt. Samtidigt faller hälso- och sjukvården samman. Pengar har satsats på endast några av bollarna i korgen, ett trångsynt synsätt har gett blinda fält.

För 150 år sedan förespråkade Florence Nightingale vård av sjuka i hemmet, hon initierade en unik satsning på högutbildade sjuksköterskor som gick hem till invånarna. Som statistiker, sjuksköterska och med goda kunskaper om organisation och ledarskap kunde hon se att människor blev mer sjuka av miljön på sjukhus på den tiden, och att hälsa främjades av att vara i en trygg miljö.

I Sverige i dag är folk inte trygga på sjukhus. Larmen duggar tätt om vårdrelaterade infektioner, som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården. Så ser det ut i Sverige i dag.

Svensk sjuksköterskeförening förespråkar en nära vård där sjuksköterskor leder teamen. Med sin unika kompetens inom prevention, folkhälsa, medicin och omvårdnad är sjuksköterskor i allmänhet, och distriktsköterskor i synnerhet, väl lämpade att ta sig an den utmaning som vi står inför med demografiska förändringar och en digital revolution. Sjuksköterskor är oftast den första och även den enda vårdkontakten för invånare. Sjuksköterskor har hög akademisk skolning, forskningen inom det akademiska ämnet är av hög kvalitet och står sig väl internationellt, dessutom finns ett upparbetat internationellt nätverk där sjuksköterskor utbyter erfarenheter och tar lärdom från andra länder.

I år kommer en ny forskningsproposition. Vi från Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med andra professioner, såsom fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter, tidigare skrivit inlagor till relevanta myndigheter och till Socialdepartementet, om vikten av att ta tillvara vår kunskap och kompetens i utvecklingen av framtidens vård.

Vår förhoppning är att:

■ forskningspropositionen innehåller en rejäl satsning på prevention.
■ forskningspropositionen ska innehålla satsningar för utbildning, utveckling och forskning inom det akademiska ämnet omvårdnad.
■ våra politiker tar sig tid att läsa in sig på vad omvårdnad är.

AMI HOMMEL, JOHANNA ULFVARSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev