Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen satsar över halvmiljard på medicinsk forskning”

Publicerad: 11 november 2016, 11:41

Gabriel Wikstrom och Helene Hellmark Knutsson.

Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån, Erja Lempinen

Regeringen gör flera satsningar och de kommer att utvecklas vidare i den forskningspolitiska propositionen i slutet av november, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i en replik.


Ämnen i artikeln:

Gabriel Wikström

Den 1 november skriver företrädare för Hjärt-Lungfonden om flera viktiga frågor på dagensmedicin.se. Vi uppskattar organisationens starka engagemang för hälso- och sjukvården och för den medicinska forskningen. Svensk sjukvård är bra men den kan bli ännu bättre och det finns viktiga utmaningar kvar att hantera.

Det är en viktig anledning till att regeringen prioriterar välfärden och hälso- och sjukvården före stora skattesänkningar. Vi tillför från nästa år tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting varje år. Vi gör också stora riktade satsningar på vården.

Hjärt-Lungfonden lyfter exempel där rekommendationer från Socialstyrelsen inte följs fullt ut. Att nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd inte används så som de borde för att garantera en god och jämlik vård är ett problem som också regeringen ser. Vi har därför tillsatt en utredning under ledning av Sofia Wallström som bland annat tittar på hur vi ska kunna få en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården.

Det är glädjande att också vikten av de förebyggande insatserna lyfts. Här är det viktigt såväl med vårdens insatser, som med de insatser som görs inom folkhälsopolitiken. Regeringen har bland annat presenterat åtgärder mot rökning, höjt stödet till idrottsrörelsen och gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ett gemensamt uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

I Sverige finns det ett nära samarbete mellan sjukvården, den medicinska forskningen och den så kallade life science-sektorn. Detta är viktigt inte minst för att snabba upp implementeringen av nya forskningsresultat i vården så att de kan komma patienterna till del. Sverige avsätter stora resurser på forskning och nuvarande regering fortsätter dessa satsningar. I budgetpropositionen för 2017 föreslås en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning och innovation med 2,8 miljarder kronor. Av satsningen går 1,3 miljarder kronor direkt till universitet och högskolor. Erfarenhetsmässigt kommer cirka en tredjedel, alltså drygt 400 miljoner kronor årligen, att användas till medicinsk forskning.

Regeringen vill värna den fria forskningen samtidigt som relevanta samhällsutmaningar prioriteras. Ett prioriterat område är hälsa och livsvetenskap. Regeringen föreslår att Vetenskapsrådets årliga forskningsanslag för detta successivt ökas med 115 miljoner kronor.

Regeringen gör också en särskild satsning på 90 miljoner kronor för utveckling av biologiska läkemedel. Syftet är att skapa en unik innovationsmiljö och minska avståndet från forskning till industriell produktion.

De nya satsningarna på medicinsk forskning kommer att utvecklas vidare i den forskningspolitiska propositionen i slutet av november.  Vi respekterar Hjärt-Lungfondens viktiga arbete och stöd till svensk medicinsk forskning och är glada att kunna konstatera att den forskningspolitiska propositionen innebär rejäla tillskott från staten.

En modern, jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård som samverkar med universitet och forskning är en viktig hörnsten i den svenska modellen. Att fortsätta utveckla den är en central prioritering för regeringen.

Relaterat material

”Fler riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom”

GABRIEL WIKSTRÖM, HELENE HELLMARK KNUTSSON

Ämnen i artikeln:

Gabriel Wikström

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev