torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen satsar på life science”

Publicerad: 28 november 2016, 12:00

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, Gabriel Wikström (S), folkhälso- och sjukvårdsminister, och Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.

Foto: Mikael Lundgren/Kristian Pohl/Regeringskansliet

I den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar i dag föreslår vi en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning och innovation med över 3 miljarder kronor till 2020, skriver tre S-minstrar.

Ämnen i artikeln:

Gabriel Wikström

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation driver på samhällets utveckling, stärker näringslivets konkurrenskraft, utvecklar välfärden och svarar upp mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Därför investerar regeringen i att bygga ett modernt kunskapssamhälle med högkvalitativ forskning som stärker närings- och samhällslivet i hela Sverige. Regeringen föreslår en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning och innovation med över 3 miljarder kronor till 2020. Satsningarna och forsknings- och innovationspolitikens inriktning utvecklas i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterar i dag.

Regeringens ambition är att värna den fria forskningen samtidigt som forsknings- och innovationspolitiken prioriterar samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. En av dessa prioriterade samhällsutmaningar handlar om hälsa och livsvetenskap.

Regeringen föreslår i den forskningspolitiska propositionen att Vetenskapsrådets forskningsanslag för medicinsk forskning successivt ska öka och till 2020 tillföras 115 miljoner kronor. Vetenskapsrådet ska för dessa medel genomföra tre forskningssatsningar för att möta hälsoutmaningen:

■ en nationell forskningsinfrastruktur för biobanker, och en ny satsning på tvärsektoriell registerbaserad forskning,
■ en förstärkning av klinisk behandlingsforskning, och stöd för att stimulera tematiska forsknings- och innovationssamarbeten, och
■ forskning för att angripa det växande problemet med antibiotikaresistens.

Regeringen gör vidare en satsning på biologiska läkemedel.

För att omsätta ny kunskap till tillämpning gör regeringen också stora satsningar på innovation. Fem så kallade samverkansprogram har lanserats, varav life science är ett. Inom ramen för dessa samverkansprogram avser vi nu att – via Vinnova – satsa 400 miljoner kronor på strategiska innovationsområden, så kallade SIOs. Life science är ett av dessa innovationsområden.

Regeringen gör vidare en satsning på biologiska läkemedel. Syftet är att skapa en unik innovationsmiljö för att överbygga steget från forskning till industriell produktion av biologiska läkemedel. För detta ändamål avsätts 90 miljoner kronor nästa år till Vinnova.

Regeringen prioriterar också att öka de forskningsmedel som går direkt till universitet och högskolor – de så kallade basanslagen – med 1,3 miljarder kronor i successiv upptrappning till år 2020. Erfarenhetsmässigt kommer cirka en tredjedel av dessa medel att komma medicinområdet tillgodo. Regeringen kommer vidare att stimulera universitet och högskolors samverkan med näringsliv och samhälle genom ekonomiska incitament.

Forskningsrådet Forte ges nya medel genom en satsningen som fram till 2020 inbär att 115 miljoner kronor kommer att avsättas till tillämpad välfärdsforskning och forskning om välfärdens kvalitet, styrning och processer.

Sverige har de grundläggande förutsättningar som behövs för att vara internationellt konkurrenskraftigt och attraktivt inom life science. Vi har unika datamaterial och register, en internationellt stark forskning och utbildning, en modern och avancerad infrastruktur, stora och små företag inom life science samt en hälso- och sjukvård av hög internationell standard.

Den stora utmaningen för Sverige är att stärka samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård för att bli mer internationellt attraktivt för investeringar i life science-sektorn. Därigenom kan vi, utöver arbetstillfällen och växande företag, också åstadkomma förbättringar och utveckling inom hälso- och sjukvården. Regeringen har därför sedan sitt tillträde för två år sedan haft life science-frågorna högt på agendan.

En avgörande pusselbit för att för att locka kompetens och investeringar internationellt är dock att vi kan fortsätta erbjuda attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer. Därför väljer regeringen att tillföra ytterligare resurser till forskning och innovation inom life science.

HELENE HELLMARK KNUTSSON, GABRIEL WIKSTRÖM OCH MIKAEL DAMBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev