Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen sviker vallöften till privata sjukgymnaster

Publicerad: 5 mars 2008, 06:49

Landstingen är inte nöjda förrän den nuvarande praktiker­kåren raderats ut, skriver Anna Hertting och Sven-Erik Skoogh.


Inför valet gav alliansen ett tydligt löfte att införa ersättningsetablering för sjukgymnaster. Efter valsegern kom förslag efter förslag till riksdagen i linje med vallöftena, men vi fick ge oss till tåls innan ett om ersättningsetablering presenterades. En oväntad långbänk i ett jämförelsevis enkelt men angeläget ärende. Regeringen har fått kritik för korta beredningstider - i detta fall gäller det omvända!

Kravet på samverkansavtal infördes 1995. Följden blev en stopplag som fortfarande gäller. Den har fått till följd att mottagningar fått stänga. Därmed har patienternas valfrihet minskat. Att neka ersättningsetablering ser landstingen som en besparing. Sakta men säkert minskar därför antalet privata sjukgymnaster, samtidigt som politikerna talar om ökat kvinnligt företagande och ökad mångfald.

Alliansregeringen gick till val på löftet att ta bort stopplagen så att åtminstone storleken på den decimerade praktikerkår vi har kvar räddas. Med regeringsförslaget förra sommaren om rätt till ersättningsetablering uppfylldes vallöftet. Men en samstämmig landstingsvärld agerade starkt mot att lätta på stopplagen. I samma veva som förslaget togs fram hade EU-kommissionen ifrågasatt det diskriminerande sätt på vilket samverkansavtal delas ut av landstingen - de bör tillkännages och upphandlas i konkurrens. Ett berättigat krav på transparens med andra ord. För dem som vet att det i princip inte har skrivits några samverkansavtal sedan 1995 ter sig regeringens pudel inför kommissionen väl underdånig.

Det verkliga problemet är den stopplag som de facto gällt i mer än ett decennium och som regeringen hade för avsikt att avskaffa. Det borde ha framhävts tydligare – nu lämnas en avbön för försyndelser som inte begås!

Landstingen har aldrig motiverat varför ersättningsetablering nekas. Enligt förarbetena till lagändringen 1995 ska en konsekvensanalys göras. Så har aldrig skett! Transparens, diskriminering, nej inte aktuellt, sjukgymnasten får bara ta den ekonomiska smällen. Inte heller har patienterna något att säga till om. I landstingens värld är det bara landstingen som ska bestämma villkoren för konkurrenten. Det blir då en konkurrens om beställarens gunst – inte patientens! Detta sker ironiskt nog under parollen ”Stärk patientens ställning”.

Rehabilitering är redan ett låg­­prioriterat område och att ta ut sparbeting genom att stänga sjukgymnasters mottagningar är för landstingen en suverän metod - en utgift och en konkurrent mindre. Ett minskat vårdutbud kostar desto mer i andra välfärdssystem och i mänskligt lidande.

Det statligt reglerade systemet med ersättningslagar för läkare och sjukgymnaster innebär att patientens val avgör mottagningens existensberättigande - inte landstinget. Regeringen tänker låta utreda en ny modell där vi anar att staten överlåter till landstingen att utforma system för hur sjukgymnaster i framtiden ska kunna etablera sig. Vi ser en parallell till den social­demo­kratiska regeringens hantering 1995. Den dåvarande s-regeringen var naiv med sin förhoppning om konsekvens­analys. Eller så var avsikten med att ge landstingen all makt att långsamt strypa praktiker­kåren utan det väsen en snabb avvecklingsprocess skulle ha väckt. Har även alliansregeringen en naiv tilltro till landstingens välvilja mot privata sjukgymnaster? Eller struntar regeringen i om privatpraktikernas öde blir kvar i landstingens händer?

Det finns andra sätt att tackla kommissionens invändningar mot det svenska systemet än att välja den väg ur problemet som bara ger plus­poäng hos landstingspolitikerna. De har sedan 1995 fått bekänna färg. Inte minst agerandet mot regeringsförslaget visar att de knappast är nöjda förrän stopplagen raderat ut nuvarande praktikerkår. En annan väg vore att öppna systemet och tillåta fri etablering. En sådan lösning gynnar medborgarna i form av ökad tillgänglighet och staten i form av säkerställda resurser för tidig rehabilitering.

En målsättning som ansvariga ministrar säger sig dela med oss.

Anna Hertting, Sven-Erik Skoogh

Anna Hertting
är ordförande för Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.

Sven-Erik Skoogh
är utredare vid Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev