söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen vill på sikt förändra systemet

Publicerad: 12 mars 2008, 06:04

Hur överlåtelser av verksamhet ska lösas är beroende av EU-kommissionens bedömning, skriver Göran Hägglund apropå den oklara framtiden för privatpraktiker på nationell taxa.


Inför valet 2006 gjorde allian­sen utfästelser om att läkare och sjukgymnaster inom den nationella taxan ska kunna göra verksamhets­överlåtelser med bibehållen rätt till ersättning, så kallad ersättningsetablering.

Sedan alliansen vann valet har arbete med detta pågått inom regeringskansliet. Sommaren 2007 tog alliansen bort den omotiverade åldersgränsen för nationella taxan. Arbetet med ersättningsetableringar har dock försenats då EU-kommissionen har kritiska synpunkter på taxesystemet.

Bakgrunden är en anmälan angående tilldelning av samverkansavtal inom taxan. Kommissionen anför att detta inte är förenligt med EG-rätten, då öppenheten brister vid tilldelningen av samverkans­avtal.

Regeringskansliet har de senaste månaderna haft intensiva kontakter med kommissionen för att förklara det svenska systemet och hur vi vill förändra hälso- och sjukvården i allmänhet och systemet med den nationella taxan i synnerhet.

För några veckor sedan lämnade regeringen sitt svar till kommissionen. Regeringen delar kommissionens uppfattning att det finns brister i det nuvarande systemet och planerar därför flera åtgärder.

I förra veckan blev den statliga utredningen Fritt Val klar. Tillsammans med den pågående utredningen Patientens rätt i vården är de viktiga pusselbitar i arbetet med att öppna upp hälso- och sjukvården för konkurrens på lika villkor mellan aktörerna.

I och med detta avskaffas dock inte den nationella taxan. Regeringen planerar emellertid att på sikt förändra systemet med den nationella taxan i syfte att göra marknaden för privata läkare och sjukgymnaster mer lättillgänglig. Nationella taxan har redan förändrats  – åldersgränsen har tagits bort – och regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen med avsikt att tillåta verksamhetsöverlåtelse, på ett transparent och icke diskriminerande sätt så att EG-rätt ens krav tillgodoses.

Därutöver planerar regeringen att ge utredningen Patientens rätt i vården tilläggsdirektiv för att utreda frågan om ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa en bra konkurrens mellan vårdgivare samtidigt som kontinuiteten för patienterna säkerställs.

Utgångspunkten i regeringens svar till kommissionen är att patienter ska erbjudas en så god vård som möjligt tillhandahållen av en mångfald av vårdgivare.

Möjligheten till inträde på den offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsmarknaden ska präglas av transparens. För att inte riskera patienternas tillgång till små privata vårdgivare är det dock viktigt att förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet föregås av grundliga överväganden i syfte att garantera patienterna en god kvalitet, tillgänglighet och valfrihet.

Det slutgiltiga svaret på hur regeringen kommer att lösa frågan om verksamhetsöverlåtelser är till stor del beroende av EU-kommissionens slutliga bedömning. Regeringen är dock angelägen om att kunna överlämna en proposition till riksdagen så snart som möjligt. Tidpunkten för detta är givetvis beroende på när vi får besked från kommissionen.

Får vi det snabba besked från kommissio­nen som vi hoppas på planerar regeringen att i slutet av hösten överlämna en proposition om verksamhetsöverlåtelser med bibehållen rätt till ersättning som kan träda i kraft under första kvartalet 2009.

Göran Hägglund

Göran Hägglund
är socialminister och partiledare för kristdemokraterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev