söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringens passivitet svår att förstå”

Publicerad: 4 maj 2015, 05:00

Cecilia Widegren (M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (FP), Emma Henriksson (KD), samtliga gruppledare i riksdagens socialutskott, samt Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Nu är det dags att även kuratorer tilldelas legitimation, skriver fem debattörer.


Kuratorer är i dag den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav. På initiativ av allians­partierna M, C, FP och KD bereder nu riksdagen införandet av kuratorslegitimation då det är en vinst för främst patientsäkerheten men också yrkesstatusen. Detta eftersom regeringens passivitet riskerar att försena och förhala förslaget.

Även Akademikerförbundet SSR över hela landet kräver att kuratorer blir ett legitimationsyrke. Kuratorer uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. Av alla kuratorer är 98 procent socionomer medan åtta av tio har kvalificerad vidareutbildning. De har alltså en högskoleutbildning som är fyra år eller längre men patienten kan inte säkert veta vilken kompetens kuratorn har.

Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården handlar om patientsäkerhet. Som patient ska du alltid veta vad den du träffar i vården kan och är utbildad för. Du ska även kunna ställa dem till svars, vilket inom hälso- och sjukvården kräver legitimation.

Journalföringsplikt är ett viktigt arbetssätt som höjer kvaliteten inom vården vilket gäller för alla legitimerade yrken. Även kuratorer inom privat hälso- och sjukvård borde ha journalföringsplikt, men detta är i dag inte ett krav.

Alliansregeringen gav Social­styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur en kuratorlegitimation kunde se ut. I april förra året kom Socialstyrelsen med sitt färdiga förslag där den först och främst pekade på att en kuratorslegitimation borde införas.

En legitimation ska kunna uppnås genom en vidareutbildning om 30 högskolepoäng i socialt arbete inom hälso- och sjukvård. Vidareutbildningen ska leda till examen som hälso- och sjukvårdskurator. Socialstyrelsens förslag har legat på den nya regeringens bord sedan dess men ingenting händer.

Det är fullt möjligt att införa legitimation för kuratorer.

Tiden är en avgörande faktor. EU håller just nu på med en process där reglering av yrken ska avgöras av EU och inte av medlemsstaterna själva, och nu har turen kommit till hälso- och sjukvårdssektorn. Efter 18 januari 2016 är legitimering av yrken inom hälso- och sjukvården inte en fråga Sverige själva avgör, utan hamnar på EU:s bord. Detta kan lämna Sveriges kuratorers yrkesstatus och svensk patientsäkerhet i händerna på andra länders vårdpolitiker.

Regeringens passivitet är svår att begripa. Social­styrelsen har talat tydligt. Det är fullt möjligt att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården till 1 januari nästa år om det prioriteras. Vi har därför tagit initiativ till att riksdagen nu bereder detta viktiga ärende och vi trycker därmed regeringen framför oss. Tillsammans med Akademikerförbundet SSR, som organiserar åtta av tio kuratorer, vill vi nu få säkra kvaliteten och stärka vårdens medarbetare ytterligare. Förslaget finns. Majoriteten finns. Nu agerar vi, men var är regeringen?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev