Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringens politik leder till ökad ohälsa

Publicerad: 29 augusti 2007, 04:06

Vinster från kortare sjukskrivningstider kommer att gynna dem som redan har arbete, skriver tre miljöpartister.


Regeringen Reinfeldt med social­försäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i spetsen jagar de svaga och sjuka. Vad är det för samhälle den borgerliga alliansen håller på att skapa? Vinsterna av kortare sjukskrivningstider för våra vanligaste folksjukdomar ska gå till skattesänkningar till dem som redan har arbete och pengar. Det här är knappast en långsiktigt hållbar politik som gagnar folkhälsan.

I dag rycker kommun, landsting och arbetsgivare in först när människan drabbats av akut ohälsa. Då sätts stora ekonomiska och personella resurser in på att få tillbaka arbetskraften, som i detta läge har blivit en ekonomisk belastning.

Människor som hamnat i ohälsa är varken smitare eller missbrukare i välfärdssystemet – tvärtom. Påfallande ofta så är det högpresterande, framför allt kvinnor, som jobbat dubbelt, det vill säga både tagit huvudansvaret för hemmet, och känt sig tvingade att sträcka sig utanför sin egen förmåga även på arbetsplatsen, som drabbas av utmattnings- eller utbrändhetssjukdom.

symtomen som leder till fullkomlig utmattning är så kraftiga att personerna ofta är oförmögna att genomföra de enklaste vardagsgöromålen, som att diska eller till och med att klä på sig. Man mår fruktansvärt dåligt och har ofta yrsel, tunnelseende, öronsusningar, darrningar, hjärtklappning, svettningar, illamående samt en oerhörd trötthet/utmattning i muskler och leder. Det är en systemsjukdom som ofta tar lång tid att läka.

Vägen tillbaka kan göras kortare om näringsterapeuter och olika manuella terapiformer tillåts samverka med den vanliga hälso- och sjukvården. Nu i dag är det upp till den enskilde att hitta sina egna vägar till förbättring då samhället sviker den nödvändiga rehabiliteringen.

Modern rehabiliteringsforskning säger också att vad dessa människor behöver är inte mer krav på prestation, utan att finna en väg tillbaka till en balans mellan kropp och själ. I stället för en piska behöver de få fokusera på en liten begränsad uppgift och därefter få vila, känna att jag inte behöver göra mer, och mer, och mer för att duga. Folkhälsoforskning visar tydligt att ökande ekonomiska klyftor leder till ökad ohälsa, så regeringens politik med sänkt fastighetsskatt och gynnande av dem som redan har ökar ohälso­klyftorna.

Försäkringskassans nya riktlinjer för utbrändhet, lindrig depression, hjärtinfarkt, ryggskott och lunginflammation grundar sig på ett uppdrag från 2005 från s-regeringen. Ett av direktiven var att ”vara inriktad på att ta tillvara den arbetsförmåga den försäkrade har i stället för att fokusera på arbetsoförmågan”.

Vi undrar hur detta mycket goda direktiv har kunnat förvanskas under vägen fram till det vi ser i dag. Synsättet att se det friska i människan i stället för det som är skadat eller sjukt borde genomsyra inte bara Försäkringskassans regelverk, utan också anammas av alla arbetsgivare, både offentliga och privata.

En konkret förbättring skulle vara att möjliggöra för mer flexibel sjukskrivning. I dag är gränserna fastlåsta till 100, 75, 50 och 25 procents sjukskrivning. För en utbränd kan steget tillbaka bli alltför långt mellan halvtid och 75 procents arbetstid.

Det farliga är inte om den borgerliga regeringen bränner ut sig själv när den stressar fram förslag på hur försämringar för sjuka och arbetslösa ska ge skattesänkningar till redan rika moderata kärn­väljare. Risken är att alliansens kortsiktiga agerande skapar långsiktiga folkhälsoproblem på den svenska arbetsmarknaden. Ännu fler kommer att hamna i långtidssjukskrivningar och förtidspension och med så låga sjukersättningar att de också måste söka socialbidrag från kommunerna.

I stället måste vi förebygga genom långsiktigt och tålmodigt folkhälsoarbete. Vi bjuder här regeringen på 15 punkter som investerar i hälsa:

■  Alla arbetsplatser ska erbjuda friskvård på arbetstid.

■ Minska den ekonomiska ojämlikheten i samhället.

■ Dela karensdagen och ge 50 procent i ersättning i två dagar i stället, det förebygger långtidssjukdom.

■ Förbättra behandling och rehabilitering och låt hälso- och sjukvården samverka med andra terapiformer för patienternas bästa.

■ Flexibel prövning av arbetsförmågan, kan man jobba 60 procent ska man få göra det.

■ Öka flexibiliteten i arbetslivet så att olika individers livs­pussel går att kombinera med arbete.

■ Öka satsningarna på offensiv information om matens betydelse för hälsan.

■ Stärk lokalt folkhälsoarbete och ge landstingen/regionerna ett samordningsansvar för arbetet med de elva folkhälsopolitiska målen på regional nivå. Detta ansvar bör på sikt lagstadgas.

■ Upprätta en handlingsplan för att motverka den ökande psykiska ohälsan på lokalt, regionalt och riksplan.

■ Anslå ekonomiska medel för att förstärka detta arbete, för­delat utifrån länens storlek.

■ Ge småbarnsföräldrar som går ner i arbetstid 2 500 kronor i månaden. Det gör det möjligt även för lågavlönade att få mer tid med sina barn.

■ Bygg ut kollektivtrafiken i stället för fler vägar, det gör luften renare och minskar dödligheten i lungsjukdomar.

■ Bygg säkra cykelbanor, det gynnar både fysisk aktivitet och minskar olycksrisker.

■ Ha fysisk aktivitet i skolan varje dag, inte bara på gymnastik­lektionerna.

■ Öka andelen ekologiskt märkt mat i offentlig verksamhet.

Detta är folkhälsoinvesteringar som kommer att ge avkastning på lång sikt, vilket även en moderatledd regering borde förstå.

Men socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson prioriterar skattesänkningar i stället för folkhälsoinvesteringar och bättre möjlighet till rehabilitering för människor med stressrelaterade sjukdomar.

Gunvor G Ericson, Raymond Wigg, Lena-Maj Anding

Gunvor G Ericson
är ledamot (mp) i socialförsäkringsutskottet

Raymond Wigg
är oppositions- landstingsråd (mp) i Stockholms läns landsting.

Lena-Maj Anding
är gruppledare (mp) i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev