Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regionstyret måste ta ansvar för förlossningskrisen”

Vi vill omgående byta ut akutsjukhusens styrelseproffs och i stället sätta in en bred politisk representation, skriver Gabriel Kroon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD).

Publicerad: 5 november 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gabriel Kroon (SD), gruppledare, Region Stockholm. Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitiker, Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

SverigedemokraternaSödersjukhuset

I slutet av oktober verkställdes det fleråriga hotet från barnmorskorna som arbetar vid Region Stockholms förlossningsavdelningar. Fyra av sju avdelningschefer vid Södersjukhuset valde att säga upp sina uppdrag i protest, samtidigt som 40 barnmorskor sagt upp upp sig från Danderyds sjukhus. Troligtvis kommer uppsägningarna att öka under de kommande veckorna.

Vi bevittnar en negativ cykel där avsaknad av tillräcklig ekonomisk kompensation kombinerat med krävande arbetsförhållanden lett till personalflykt av erfarna barnmorskor och sjuksköterskor. Vid en djupare inblick ter det sig uppenbart vad som skapar den frustration där allt fler inte ser en annan utväg än att lämna. Samtidigt som en hög andel nyrekryterade barnmorskor, behovet av att handleda studenter och därtill känslan av otillräcklighet för den barnmorska som inte kan finnas där för mödrar i en av livets mest avgörande faser, förvärrar situationen.

Läs mer: Så vill Stockholm lösa förlossningskrisen 

Grundproblematiken bakom förlossningskrisen är uppenbar. Det som däremot inte verkar lika uppenbart är vilken part som ska utkrävas ansvar för krisen. I det svenska regionsystemet vilar ansvaret på regionpolitikerna som är invalda på ett demokratiskt mandat av medborgarna. Trots detta har den blågröna regionmajoriteten sett på i det tysta medan akutsjukhusen varit oförmögna att upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och därtill vara en attraktiv arbetsplats.

Till skillnad från andra regioner, så som moderatstyrda Västra Götalandsregionen eller Region Skåne, har Region Stockholm valt att tillsätta styrelseproffs i såväl Karolinska universitetssjukhuset som övriga akutsjukhus. Detta har i sin tur försvagat transparensen och även ansvarsutkrävandet för sjukhusstyrelsernas beslutsfattande. Trots att sjukhusstyrelserna är huvudansvariga för effektiviseringsprogram, utvecklingsprogram samt sjukhusen långsiktiga strategiska drift, har regionpolitikerna helt frånkopplat sig insynen och därmed duckat för ansvaret.

Vi frågar oss om inte förlossningskrisen hade kunnat undvikas ifall regionpolitiker hade en större förståelse för sjukhusens egna förutsättningar. Om inte annat hade allmänheten åtminstone kunnat ha ett tydligare ansvarsutkrävande och ställt ledande politiker till svars för åtgärder som de har eller inte har vidtagit. Framförallt hade inte ansvariga politiker längre kunnat ducka sitt eget ansvar genom att hänvisa till tjänstemän och styrelseproffs som inte har ett demokratiskt mandat hos allmänheten.

Sverigedemokraterna vill omgående byta ut akutsjukhusens styrelseproffs och i stället sätta in en bred politisk representation från samtliga partier. Därtill vill vi komplettera styrelsen med fackliga representanter för de olika vårdprofessionerna samt disputerad vårdpersonal med anknytning till Karolinska institutet – då kommer transparensen att stärkas. Regionpolitiker kommer återta ansvaret för vad som händer inne på akutsjukhusen och vara en del av lösningen tillsammans med vårdprofessionen.

Regionpolitikernas ovilja att leda sjukvården, möjligtvis på grund av deras kunskapsunderskott jämfört med ledande tjänstemän, måste förändras. En individ som inte förstår verksamhetens grundbultar kan inte heller förväntas att sätta dess övergripande strategi. Separationen mellan politik och tjänstemän är essentiell. Politiken förväntas dikterar ”vad” som ska göras, medan tjänstemännen dikterar ”hur” det ska utföras. I dag är den separationen otillräcklig i ett så komplext område som hälso- och sjukvård.

Det regionstyre som lämnar akutsjukhusen med en underfinansierad budget, måste även ta ansvar medialt för de åtgärder som kostnadsbesparingar tvingar sjukhusets verksamheter att genomföra. Vare sig det handlar om effektiviseringar som går ut över förlossningsvården, eller andra verksamheter på akutsjukhuset måste allmänheten alltid kunna vända sig mot och utkräva ansvar av regionpolitikerna. En lösning på förlossningskrisen börjar med politiskt ansvarstagande.

Gabriel Kroon (SD), gruppledare, Region Stockholm

Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitiker, Region Stockholm

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev