Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Register måste byggas nerifrån

Publicerad: 14 november 2007, 04:22

REPLIK För att ett kvalitetsregister ska bli meningsfullt måste det påbörjas på den enskilda kliniken, skriver Olle Löwhagen.


Ledaren i Dagens Medicin nr 40/07 tar upp kvalitetsregister, bland andra Riks-hia som varit mycket framgångsrikt. Andra register har också skapats och lett till förbättringar i vården. I en underrubrik skriver Dagens Medicin ”Register får inte stjäla tid från patienterna”. Detta är en mycket viktig synpunkt.

Som projektledare för implementering av datorjournal under ett antal år jobbade jag för att man redan i uppbyggnadsfasen skulle strukturera journalen så att man med ett kompatibelt utsökningsprogram kunde sammanställa medicinska data. På detta sätt skulle man bygga in ett kvalitetsregister i den dagliga verksamheten. Några kliniker och mottagningar har lyckats införa sådana kvalitetsregister men det är tveksamt om det skett med något stöd från huvudman.

Med hjälp av ett utsökningsprogram hade jag under en tid tillgång till databasen och såg vilken enorm potential här fanns för möjligheten att sammanställa, analysera och förändra/förbättra utredningar och behandlingar. Dessa strävanden fick inget gehör, IT-avdelningen drog plötsligt ur sladden, kontakten med databasen bröts och tio års kvalitetsarbete gick förlorat.

Kvalitetsregister kan byggas upp på olika sätt, men det som blir avgörande är tiden det tar att sköta det. Ett register måste vara strukturerat och kontrollerat, annars får man inget ut av det – skräp in, skräp ut.

Att vid sidan av det dagliga patientarbetet hinna med att sköta ett patient­register torde vara näst intill omöjligt i en pressad sjukvård. Vilka klarar det och med vilka medel? Mindre register kanske går att klara av vid sidan om ordinarie arbete men inte ett kliniktäckande. Därför tror jag det är nödvändigt att strukturera datorjournalen så att vanliga journaluppgifter också blir ”register-uppgifter”. Det som är viktigt är att bestämma syftet samt vilka diagnoser/tillstånd och vilka medicinska data som ska ingå.

Allt kan inte ingå, man måste välja och göra ändringar och tillägg i en lagom takt. Och självklart får registret bara användas för data på gruppnivå, inga individuella uppgifter får röjas. Med dokumentering, sammanställning och analys har man möjlighet att värdera vad man gör i dag. Hur kan man annars veta vad man ska göra i morgon? Klinikanpassade register erbjuder dessutom stora möjligheter till intressant och nyttig kvalitetsforskning, det behövs.

För att ett kvalitetsregister ska bli meningsfullt och intressant för läkare och andra inom sjukvården måste det byggas upp nerifrån, från den enskilda kliniken eller mottagningen.

Att dokumentera medicinska data på ett strukturerat sätt för att möjliggöra sammanställning och analys och därmed förbättring av vården är en av de i särklass viktigaste uppgifterna i dagens sjukvård!

Olle Löwhagen

Olle Löwhagen
är professor i allergisjukdomar vid Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News