fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Rehabkoordinatorer bör ha särskild kompetens”

Publicerad: 10 april 2017, 05:00

Ida Kåhlin, leg arbetsterapeut, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, och Annie Hansen Falkdal, leg arbetsterapeut, rehabiliterings- och socialförsäkringsforskare, Umeå universitet.

Koordinators­uppdraget må vara ett eget kompetens­område, men någon ny yrkesgrupp behövs inte, skriver arbetsterapeuterna Ida Kåhlin och Annie Hansen Falkdal i en debattartikel.

Ämnen i artikeln:

RehabiliteringSveriges arbetsterapeuter

Dåligt fungerande sjukskrivnings­processer har den senaste tiden varit en omdebatterad fråga. Synpunkter framförs på både hälso- och sjukvårdens och Försäkringskassans arbetssätt, men den gemensamma nämnaren är att med nuvarande system får personer inte det stöd och de insatser de har behov av. Detta är en ohållbar situation och ett slöseri med resurser.

Det är därför ett steg i rätt riktning att regeringen nu gör en nationell satsning för att främja återgång i arbete genom att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda formerna för en permanent funktion med rehabiliterings­koordinatorer inom hälso- och sjukvården i hela landet. Syftet är att stödja personers rehabilitering och återgång till arbete genom att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och att utveckla sam­verkan med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

De här viktiga egenskaperna finns redan hos arbetsterapeuter och andra professioner inom hälso- och sjukvården.

Koordinatorsuppdraget må vara ett eget kompetensområde, men någon ny yrkesgrupp behövs inte, vilket det har skrivits om vid flera tillfällen. Den grund­läggande kompetensen finns redan i dag hos professioner inom hälso- och sjukvården, men den behöver användas på ett annat sätt samt utvecklas genom relevant påbyggnadsutbildning.

Sveriges arbetsterapeuter företräder medlemmar som har funktionen rehabiliteringskoordinator i många landsting. Våra erfarenheter visar, i enlighet med vad Sveriges Kommuner och Landsting även anser, att den kompetens som behövs är mycket sammansatt och specialiserad. Det krävs bland annat en god förmåga till mellan­mänskliga relationer samt god kompetens om hälso- och sjukvårdens interna organisation och kontaktvägar. De här viktiga egenskaperna finns redan hos arbetsterapeuter och andra professioner inom hälso- och sjukvården.

När regeringens arbetsgrupp fastställer ett enhetligt kompetens- och utbildningskrav anser vi dock att det finns kunskaper och kompetenser som är särskilt viktiga för att den nya funktionen verkligen ska kunna bli ett effektivt och evidensbaserat stöd.

Vi anser att legitimation enligt hälso- och sjukvårdslagen och högskoleutbildning med särskild kompetens inom rehabiliteringsområdet är grundläggande krav som bör prioriteras. Vi anser också att det behövs särskilda kompetenser i form av:

■ Kunskap om hur interaktionen mellan personens förutsättningar, psykosociala situation och arbetets specifika krav påverkar en individs arbetsförmåga
■ Kunskap om fysiska och psykosociala aspekter som främjar återgång i arbete
■ Kunskap om evidensbaserade verktyg för att bedöma hur personens fysiska och psyko­sociala förutsättningar, i relation till kraven i miljön, inverkar på arbets­förmågan.

En nationell satsning på rehabiliteringskoordinatorer är ett viktigt steg mot att personer som är sjukskrivna eller riskerar sjukskrivning ska få den person­centrerade rehabilitering de är i behov av. Vi ser fram mot att delta i fortsatta diskussioner gällande rehabiliteringskoordinatorernas kompetens och uppdrag.

IDA KÅHLIN OCH ANNIE HANSEN FALKDAL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev